Kurullar

Beyin Araştırmaları Derneği (BAD) Yönetim Kurulu

Tamer DEMİRALP
   Başkan
Profesör

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi, Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı

demiralp @ İstanbul.edu.tr

Metehan ÇİÇEK
   2. Başkan
Profesör

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi, Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

metehan.cicek @ ankara.edu.tr

Özlem AKMAN
   Genel Sekreter
Doç. Dr.

İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

akmanozlm @ gmail.com

Ali BAYRAM
   Sayman
Yrd. Doç. Dr.

İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı

ali.bayram @ İstanbul.edu.tr

Çiğdem ÖZKARA
   Üye
Profesör

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

cigdem.ozkara @ gmail.com

Beyin Araştırmaları Derneği (BAD) Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

     Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL

İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

     Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dil Bilimi Bölümü

     Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERGEN

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

     Prof. Dr. Filiz ONAT

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

     Doç. Dr. Atilla USLU

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

Beyin Araştırmaları Derneği (BAD) Denetim Kurulu

     Prof. Dr. Ertan YURDAKOŞ

Altınbaş Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

     Doç. Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU

Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

     Dr. Çiğdem ULAŞOĞLU YILDIZ

İstanbul Üniversitesi, Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı

Beyin Araştırmaları Derneği (BAD) Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

    M.Sc. Elif KURT

İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı

    M.Sc. Mehmet Akif ÖZÇOBAN

İstanbul Gedik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü

    Hasan ÖZDEMİRCİ

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sinirbilim Modelleme ve Araştırma Grubu