Tanım/Amaçlar

Beyin Araştırmaları Derneği, temel ve klinik nörobilimlerde çalışanların oluşturduğu bilimsel amaçlı bir dernektir.

 

Kuruluş : 23.12.1991

Üye sayısı : 410

BAD’ın Amaçları

1. Derneğin temel amacı, temel ve klinik nörobilim alanında Türkiye’de yapılan araştırmaların nitelik ve sayı açısından geliştirilmesi için faaliyet göstermektir.

2. Bu amaç doğrultusunda, dernek nörobilim araştırmalarının önemini vurgulayan tanıtım çalışmaları yapar, genç kuşakları nörobilimin çeşitli dallarında araştırma yapmaya özendirir.

3. Temel ve klinik nörobilim dallarındaki değişik araştırma alanlarının geleceğini, potansiyelini, ülke koşul ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak araştırma konularını yönlendirir.

4. Nörobilimin çeşitli alanlarında araştırma yapmak isteyenlere bilimsel düşünme, araştırma, planlama becerisi kazanmaları ya da özel bir tekniği öğrenmeleri amacıyla destek ve burs sağlar.

5. Temel ve klinik nörobilim konularındaki araştırma projelerine kaynak sağlar.

6. Nörobilimde çalışacak araştırıcıların yetişmesini sağlayan programlar düzenler. Bu, amaçla kurslar, bilimsel toplantılar, konferanslar, kongreler organize eder.

7. Nörobilim araştırmalarının ülkemize yayılmasını, benzer araştırma alanlarında yurt çapında işbirliği ve koordinasyon oluşturulmasını sağlar. Bu amaçla şubeler açar.

8. Ülkemizde temel ve klinik nörobilimin gelişmesini sağlamak amacıyla uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar ve ortak uluslararası kongreler düzenler.

9. Bilimsel yayınların yer aldığı dergi, kitap gibi yayınları hazırlar. Nörobilimle ilgili konularda tanıtıcı broşürler hazırlar.

10. Derneğin amaçları ile ilgili resmi, özel kurumlar ve basın-yayın kuruluşları ile işbirliği yapar.