Small letter c surrounded by a single line forming a circle.   copyLeft: copy whatever you want  24 Kasım 2010 AdKu --- Güncelleştirme: 22 Ocak 2011SinirBilim için Temel Matematik

İstanbul Üniversitesi, Sinirbilim Yüksek Lisans Programında Adnan Kurt tarafından verilen Sin107 dersinin web sitesidir.

Güz 2010
Ders Saatleri:    Cuma 15:00 – 17:00
Ofis Saatleri:    Cuma 14:00 – 15:00
Ders Yeri:        Fizyoloji AD Öğrenci Laboratuvarı
                                                Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETEA) Ülker Salonu

Dersin Konusu ve Amacı

Sin107 Matematik dersi, sinirbilim öğrencilerinin araştırma ve uygulama çalışmalarında gereksinim duyacakları temel matematiksel beceriyi ve bilgiyi edinmelerini hedefler. Bu amaçla, ders boyunca temel matematiksel yöntemler, çağdaş araştırma örnekleri ve bilgisayımsal matematiksel araçların kullanımı sunulacaktır.


Mathematica Demo

Mathematica  ile çizdirilmiş bir katakaustik. Sarı renkteki nokta ışık kaynağından çıkan ışınların, kardioid yüzeyden (pembe renkli kesit çizi) yansımaları çizilerek bu şekil oluşturulmuştur.

"Catacaustics Generated by a Point Source" from The Wolfram Demonstrations Project
http://demonstrations.wolfram.com/CatacausticsGeneratedByAPointSource/

Erişim & İletişim Bilgileri:

Adnan Kurt
Istanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Fizyoloji AD.
Capa Istanbul

adnan.kurt@gmx.com