Ders Belgeleri

Sin107 içeriğine ya da araçlarına ilişkin belgeleri burada bulabilirsiniz.Sin107_Syllabus
Sinirbilim için Temel Matematik dersinin kuralları, amaçları ve yöntemleri belgesi.

Sinirbilim yüksek lisans ders programı.
SinirbilimYüksekLisans_2010_2011guz_dersprogrami

Ileri Nörolojik Bilimler Doktora ders programı.
IleriNörolojikBilimlerDoktora_2010_2011guz_dersprogrami

Peano Belitleri
Peano Belitlerini özetleyen Weisstein, Eric W. "Peano's Axioms." From MathWorld--A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/PeanosAxioms.html sayfası.

introscilab
SciLab için başlangıç kılavuzu. Programın kurulmasından sayı gösterimlerine, matris yordamlarına ve temel çizim yöntemlerine ilişkin bilgiler içerir.

Scilab_Manu_in
SciLab için bir başka başlangıç kılavuzu. Programın kurulmasından sayı gösterimlerine, matris yordamlarına ve temel çizim yöntemlerine ilişkin bilgiler içerir. Diger kılavuzu pekiştirmeye yarar.

MATLAB_Basics
Matlab temel işlevlerinin kısa bir listesidir. SciLab MatLab geçişinde ipuçları verir.

Scilab4Matlab2.6-1.0
MatLab kullanıcıları için, SciLab kılavuzu. Ayrıntılı bir değerlendirmedir.

An introduction to the treatment of neurophysiological signals using Scilab
Jesus Olivan Palacios’un hazırladığı 2001 tarihli ama kullanışlı web sitesinin giriş sayfasıdır. Buradan, ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

Mjolsness - New Mathematical Methods for Systems Biology
Adı üstünde. Çok güncel ve yeni bir yazıdır. 2006 yılında sunulmuştur.
Small letter c surrounded by a single line forming a circle.   copyLeft: copy whatever you want