Değerlendirmeler

Sin107 ev ödevleri ve sınama soruları değerlendirme ve çözümler sayfası.

Not ÇizelgesiDönemiçi Sınav Soruları

Dönemiçi Sınavı Örnek Çözümleri

1. Soru Çözümü

1. Soru Çözümü

1. Soru Çözümü

1. Soru Çözümü

1. Soru Çözümü


2. Soru Çözümü

2. Soru Çözümü

2. Soru Çözümü

3. Soru Çözümü

3. Soru Çözümü

4. Soru Çözümü


Dönemsonu Sınav Soruları

Dönemsonu Sınavı Örnek Çözümleri


1. Soru Çözümü

2. Soru Çözümü

3. Soru Çözümü

4. Soru Çözümü

5. Soru Çözümü


6. Soru Çözümü

7. Soru Çözümü

Small letter c surrounded by a single line forming a circle.   copyLeft: copy whatever you want