2005

 

bad_logo BEYİN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (BAD) 2005 PROJE DESTEĞİ, SEYAHAT VE EĞİTİM BURSU VE YAYIN TEŞVİĞİ PROGRAMI


Proje Destek Programı
20 başvurudan 6’sı (%30 oranında) desteklenmiştir.

1. BAD-Abdi İbrahim Proje Desteği

Doç. Dr. Cengizhan Öztürk (Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü)
Nörovasküler Bağlantının fMRG ve Durağan Hal Uyarılma Potansiyelleriyle İncelenmesi
(6.500 YTL ile desteklenmiştir)


2. BAD-Novartis Proje Desteği

Biyol. Simge Aykan (Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Sinirbilim Yükseklisans Programı)
Eritropoetinin SHSY-5Y Hücre Hattında Nrf-2 Transkripsiyon Faktörünün Nükleusa Translokasyonuna Etkisi.
(6.500 YTL ile desteklenmiştir)


3. BAD-Lundbeck Proje Desteği

Yük. Müh. Deniz Duru (Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü)
Bilişsel Süreçlerin İşlevsel MR ve Olaya İlişkin Potansiyellerin Kaynak Yereleştirimiyle Görüntülenmesi
(6.500 YTL ile desteklenmiştir)


4. BAD-Pfizer Proje Desteği

Dr. Melik Seyrek (GATA Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)
Spinal 5-HT-7 reseptörlerinin, stres analjezisi ve kanabinoid analjezideki rolünün incelenmesi
(6.500 YTL ile desteklenmiştir)


5. BAD-Boehringer Ingelheim Proje Desteği

Dr. Emine Eren Koçak (Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü)
Stresin Beyinden Elde Edilen Nörotrofik Faktör (proBDNF-BDNF) ve Matriks Metalloproteinazları (MMP) Üzerine Etkileri
(5.000 YTL ile desteklenmiştir)


6. BAD-Astra Zeneca Proje Desteği

Yrd. Doç. Dr. Didem Gökçay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Enformatik Enstitüsü)
Major depresyon hastalarında prefrontal kortekste gözlenen morfolojik farklılıkların ayrıntılı lokalizasyonu
(3.000 YTL ile desteklenmiştir)


Seyahat ve Eğitim Bursları
15 başvurudan 4’ü (%27 oranında) desteklenmiştir.

1. BAD-Abdi İbrahim Seyahat ve Eğitim Bursu

Mehmet Ergen(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı)
Şizofrenide Görsel ve İşitsel Algı Sürecinde Olaya İlişkin Beyin Elektriksel Salınımları
(3.900 YTL ile desteklenmiştir)


2. BAD-Gen İlaç Seyahat ve Eğitim Bursu

3. BAD-Wyeth Seyahat ve Eğitim Bursu

2. ve 3. seyahat bursları aynı puanı alan iki araştırıcı arasında bölüştürülmüştür.
Dr. Koray Başar (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı)
Sıçan Nukleus Akumbensinin Derin Beyin Stimülasyonu
Dr. Zübeyir Bayraktaroğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı)
Yüksek Sıklıkta Uyarım ile BOLD Yanıtında Gözlenen Değişimler
(Gen İlaç tarafından 3.000 YTL ile, Wyeth tarafından 2.000 YTL ile desteklenmiştir)


4. BAD-Janssen-Cilag Seyahat ve Eğitim Bursu

Ecz. Nihan Çarçak (İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı)
Genetik Absans Epilepsi Modellerinde Kortikal Elektriksel Stimülasyon
(1.000 YTL ile desteklenmiştir)


Yayın Teşvik Programı
11 başvurudan 2’si (% 18 oranında) desteklenmiştir.

1. BAD-Abdi İbrahim Yayın Teşviği

Prof. Dr. Nuhan Puralı (Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı)
Structure and function relationship in the abdominal stretch receptor organs of the crayfish. Journal of Comparative Neurology, 488: 369-383 (2005)
(2.600 YTL ile desteklenmiştir)


2. BAD-UCB Yayın Teşviği

Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş (Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı) 
Melatonin inhibits neural apoptosis induced by homocysteine in rats via inhibition of cytochrome c translocation and caspase-3 activation and by regulating pro- and anti-apoptotic protein levels. Neuroscience, 135: 879-886 (2005)
(1.600 YTL ile desteklenmiştir)
bad_logo BEYİN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (BAD) 2005 PROJE DESTEĞİ, SEYAHAT VE EĞİTİM BURSU VE YAYIN TEŞVİĞİ PROGRAMI