2010

 

bad_logo BEYİN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (BAD) 2010 PROJE DESTEĞİ, SEYAHAT – EĞİTİM BURSU VE YAYIN TEŞVİĞİ PROGRAMI 
Proje Destek Programı  Jüri: 
İsmail Hakkı Ulus
Nuhan Puralı
Görsev Yener
Nebil Yıldız
Bayram YılmazToplam 14 başvuru içinden 4 proje desteklenebilmiştir  (Başarı oranı: % 29). 1. BAD-Pfizer Proje Desteği (6500 TL)

Banu Çidik  (Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilimler Anabilim Dalı)İntraserebroventriküler streptozotosin enjeksiyonu ile in vivo olarak oluşturulan deneysel Alzheimer Hastalığı hayvan modelinde eritropoetinin nöroprotektif etkisi.

 2. BAD-Lundbeck Proje Desteği (6000 TL)

Kutay Deniz Atabay    (Marmara Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü)Spinal travmalarda selektif immün sistem inhibisyonunun iyileşme sürecine etkisi

 3. BAD-Gen İlaç Proje Desteği (5000 YTL)

Dr. Yasemin Keskin-Ergen    (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı)Kısa Süreli Bellek ile İlişkili Elektriksel Salınımların Hemodinamik Karşılıklarının EEG-fMRG Eşzamanlı Ölçüm Yöntemi ile Analizi

 4. BAD-Boehringer-Ingelheim Proje Desteği (3000 TL)

Dr. Sibel A. Uğur İşeri    (İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü)Tüm genom bağlantı analizi ve aday gen incelemesi ile otozomal çekinik İJE’de genetik faktörlerin araştırılması


Seyahat ve Eğitim Bursları 

 Jüri: 
Esat Eşkazan
Hüseyin Beydağı
Serdar Demirgören
Talat Kırış
Çiğdem Özkara

Toplam 9 başvuru içinden 3 başvuru desteklenmeye uygun bulunmuştur (Başarı oranı: % 33.3).

1. BAD-Novartis Seyahat ve Eğitim Bursu (3500 TL)

Yrd. Doç. Dr. Özlem Akman   (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı)Genetik absans epilepsili sıçanlarda substansiya nigrada GABA-A reseptör alt tiplerinin araştırılması   –   Yeshiva University, Albert Einstein College of Medicine, NY – ABD

2. BAD-Novartis Seyahat ve Eğitim Bursu (2500 TL)

Dr. Muzaffer Kaşar    (Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi)Obsesif kompülsif bozukluk ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda yürütücü işlevlerin nöral temelleri   –  University of Cambridge,  Department of Psychiatry, Cambridge – İngiltere

 

3. BAD-Novartis Seyahat ve Eğitim Bursu (2000 TL)

Evrim Göde    (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakultesi, Psikiyatri Anabilim Dalı)Narkolepsi ve uykuda hareket bozuklukları   –   Neurocenter (EOC) of Southern Switzerland; Neurology Department, Zurich – İsviçre

 Yayın Teşvik Programı

 Jüri: 
Rüştü Onur
Onur Güntürkün
Vahide Savcı
Mustafa Uzan

Toplam 6 başvurudan ikisi ödüllendirilmiştir   (Başarı oranı: %33).

 1. BAD-Bayer Yayın Teşviği (2000 TL)

Müge Yemişçi Özkan    (Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü)

Muge Yemisci, Yasemin Gursoy-Ozdemir, Atay Vural, Alp Can, Kamil Topalkara & Turgay Dalkara: Pericyte contraction induced by oxidative-nitrative stress impairs capillary reflow despite successful opening of an occluded cerebral artery. Nature Medicine, 15: 1031-1037, 2009.


2. BAD-Merck Serono Yayın Teşviği (1000 TL) 

Ata Akın   (Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü)Sergül Aydöre, M. Kıvanç¸ Mıhçak, Koray Çiftçi, Ata Akın: On Temporal Connectivity of PFC Via Gauss–Markov Modeling of fNIRS Signals, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 57(3): 761-768, 2010.


Jüri üyelerimize BAD proje, burs ve teşvik programına ayırdıkları değerli zamanları için çok teşekkür ederiz.

bad_logo BEYİN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (BAD) 2010 PROJE DESTEĞİ, SEYAHAT – EĞİTİM BURSU VE YAYIN TEŞVİĞİ PROGRAMI