USK II

2. Ulusal Sinirbilim Kongresi TÜBİTAK, TÜBAS ve BAD desteğiyle 16-20 Nisan 2003 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiştir.

2_usk

Özet kitabı için resme tıklayınız.


 

II. ULUSAL SİNİRBİLİMLERİ KONGRESİ’NDEN NOTLAR…

Ülkemizde gerçekleştirilen bilimsel kongre sayısı her yıl katlanarak artmaktadır. Bu artışın uluslar arası yayınlarda dünya sıralamasında 22. sıraya gelmemizde büyük katkısı olduğu kuşkusuzdur. Ancak aynı alanda çalışan kurumların işbirliği ile düzenlenen bilimsel toplantıların daha verimli olacağı, üretilen bilgilerin daha sağlıklı tartışılacağı kesindir. Bu bağlamda TÜBİTAK Beyin Araştırmaları Planlama ve Koordinasyon Komisyonu, TÜBAS ve BAD birlikte çalışma ilkesinden hareketle 2001 Nisan’ında Uludağ’daki ön toplantıdan sonra 2002 Mart ayında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 325 kişilik katılımla I. Ulusal Sinirbilimleri Kongresini düzenlemişti. Uludağ Üniversitesi’nin evsahipliğinde ve genç nörobilimcilere TÜBİTAK’ın sağladığı maddi destekle, 10 üyesi çeşitli dallarda lisans öğrencisi olmak üzere yaklaşık 370 nörobilimcinin katılımıyla 16-20 Nisan’da II. Kongre gerçekleşti.

Yabancı iki bilim adamının katkısıyla düzenlenmiş olan Deneysel Epilepsi Kursu ile başlayan Kongre’nin açılış töreninde, 2002 TÜBİTAK-BAD Beyin Araştırmaları Burs ve Ödülleri dağıtıldı. Ardından Prof Dr Turgay Dalkara “AKIL’a Bakışta Değişen Perspektifler” başlıklı bir açılış konferansı verdi. Bir sonraki akşam, Prof Dr Yücel Kanpolat’ın “Yaratıcılık ve Bilimde bir Doruk: Leonardo da Vinci” konferansı ise katılımcıları büyüledi.

Kongre’de; “Klinik araştırmalarda kognitif elektrofizyoloji”, “Baş ağrıları ve nöromüsküler ileti bozukluğu”, “Çevre kirliliği ve nöroendokrin sistem”, “İşitsel illüzyonlar ve olaya ilişkin potansiyeller”, “Elektrodermal aktivite”, “Nöroimmün haberleşme”, “Sinir dokusunun manyetik uyarımı” ve “Duygu-durum bozuklukları” konulu panellerin yanısıra 25 konferans yer aldı. Genç nörobilimciler 35 sözlü, 120 poster ile çalışmalarını sergilediler. Bu bildirilerin özetleri Neuroanatomy Dergisi’nde (vol: 2, suppl. 1, 2003) yayınlandı.

Bizce Kongre’nin çok önemli üç özelliği vardı: Bunlardan ilki, bilim alanlarına göre katılımcı dağılımının çok geniş bir yelpazeyi kapsaması idi. İlk sırada fizyoloji, ardından anatomi ve nöroloji bilim dalları gelen bu dağılımda, histoloji-embriyoloji, farmakoloji, biyoloji, immünoloji, moleküler biyoloji, genetik, psikoloji, biyokimya, nöroşirürji, psikiyatri, felsefe ve fen-edebiyat grupları da yer almaktaydı. Diğer önemli özellik, gerek panel gerekse konferans sunularında, konuşmacı ve grubu tarafından üretilen bilgilerin varolan bilgi birikimine eklenerek tartışılmasıydı. En önemli nokta için ise genişce bir parantez açmak gerekiyor: İlk kez, TÜBAS Kurucu Başkanı Prof. Dr. Nuran İ. Hariri’nin, 2000 yılındaki Ulusal Fizyolojik Bilimler Kongresi sonrasında, Cumhuriyet Bilim-T’eknik’de yayınladığı “methiye”de yakıştırdığı gibi… İşte Kongre’nin en hoş yanı, “Anadolu bilim kaplanları”nın inanılmaz bilimsel yetkinliklerini ve coşkularını izlemek oldu.

Bizler, Bilim Kurumları’nın temel görevinin ülkemizin bilim insanları için uygun bilimsel iklimi sağlamak olduğunu düşünüyoruz. Gelecek yıl Pamukkale Üniversitesi’nde ve her yıl ülkemizin değişik üniversitelerinde yapılacak olan Sinirbilimleri Kongreleri’nde genç nörobilimcilerin, niteliği giderek artan başarılı araştırmalarını izleyeceğimizden eminiz.

İsmail H. Ulus: II. Sinirbilimleri Kongre Başkanı
Turgay Dalkara: TÜBİTAK Beyin Araştırmaları Planlama ve Koordinasyon Komisyonu Başkanı
Gönül Ö. Peker: Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS) Başkanı
Lütfiye Eroğlu: Beyin Araştırmaları Derneği (BAD) Başkanı