Program

Bildiri kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

20 Mayıs 2018, Pazar

Kurslar, Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Merkezi (MOBGAM) 1. kat dersliklerinde düzenlenecektir.
09:00
4 saat
Kurs 1: Beyin dokusunda şeffaflaştırma (Clarity) için kompakt organ elektroforez sistemi kullanımı
Eğiticiler: Esat ADIGÜZEL, Ayşegül GÜNGÖR AYDIN
09:00
4 saat
Kurs 2: Nörolojik hastalıklarda yeni nesil dizileme yöntemleri ile genom analizleri
Eğiticiler: Eda TAHİR TURANLI, Sibel UĞUR İŞERİ, İlker KARACAN, Burak TURAN
09:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Kurs 3: Sinirbilimde mühendislik bakış açısı: Hesaplamalı ve matematiksel yöntemler ve nöromorfik devreler
Eğiticiler: Neslihan Serap ŞENGÖR, Yunus BABACAN, Melih YILDIRIM
09:00
4 saat
Kurs 4: İşlevsel yakın kızılaltı spektroskopi yöntemi: Temel ve teknik bilgiler ile ileri uygulamalar
Eğiticiler: Aykut EKEN, Sinem Burcu ERDOĞAN
09:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Kurs 5: Laboratuvar hayvanlarında anksiyete ve depresyon testleri
Eğiticiler: Emel GÜNEŞ, Hasan ÇALIŞKAN, Gözde KARABULUT
16:15 – 17:00 Açılış Töreni
17:00 – 18:00 Prof. Dr. Erol BAŞAR ve Prof. Dr. Ray GUILLERY’yi Anma Konuşmaları
Oturum Başkanı: Filiz ONAT
Konuşmacılar: Sirel KARAKAŞ, Bahar GÜNTEKİN, Filiz ONAT, Zoltan MOLNAR
18:00 – 18:50

Açılış Konferansı
Gazi YAŞARGİL
NEW PERSPECTIVES IN NEUROSCIENCES

 

21 Mayıs 2018, Pazartesi

Salon A Salon B Salon C
09:00 – 10:30 Sempozyum: Beyin Bozukluklarında Biyobelirteçler
Moderatör – Tolga Esat ÖZKURT
Konuşmacılar:
Metehan ÇİÇEK
Pınar KURT
Murat Perit ÇAKIR
Tolga Esat ÖZKURT
Sempozyum: Glioblastomada Hücresel Mekanizmalardaki Bozukluklar
Moderatör – Arzu KARABAY KORKMAZ
Konuşmacılar:
Türker KILIÇ
Tuğba BAĞCI ÖNDER
Aslı KUMBASAR
Arzu KARABAY KORKMAZ
10:30 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 11:50 Konferans
CEREBRAL CORTICAL LAYER WITH NO KNOWN FUNCTION
Zoltan MOLNAR
Oturum Başkanı: Filiz ONAT
11:50 – 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 14:00 Poster Sunumları ve Tartışma
Sunulacak poster bildiri listesine buradan ulaşabilirsiniz

Moderatörler:
Ertan YURDAKOŞ, Mehmet AYGÜNEŞ, Murat OKATAN, Mehmet KOCATÜRK
14:00 – 15:30 Sözel Sunumlar
Davranışsal ve Bilişsel Sinirbilim-1
Oturum Başkanları:
Metehan ÇİÇEK
Mehmet ERGEN
Sözel Sunumlar
Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi-1
Oturum Başkanları:
Gülgün ŞENGÜL
Esat ADIGÜZEL
Sözel Sunumlar
Nörogörüntüleme ve Nöromikroskopi-1
Oturum Başkanları:
Gözde ÜNAL
Hülya KARATAŞ-KURŞUN
15:30 – 15:45 Kahve Arası
15:45 – 17:15 Prof. Dr. Erol BAŞAR’ı Anma Sempozyumu
Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Beyin Osilasyon Yanıtları
Moderatör: Tamer DEMİRALP
Konuşmacılar:
Canan-Başar EROĞLU
Bahar GÜNTEKİN
Görsev YENER
Ayşegül ÖZERDEM
Türk Nöropsikiyatri Derneği (TNPD) Paneli
Charles Bonnet Sendromu; Algıdan Bilince
Moderatörler: Betül YALÇINER, Çiğdem ÖZKARA
Konuşmacılar:
Saffet Murat TURA
İnci AYHAN
Lütfü HANOĞLU
17:15 – 17:30 Kahve Arası
17:30 – 18:20 Konferans
ADVANCES IN NEUROIMAGING OF NEURODEGENERATIVE DISEASES
Emrah DÜZEL
Oturum Başkanı: Başar BİLGİÇ
18:20 – 19:00 Konferans
TÜSEB YAPILANMASI VE PROJE DESTEKLERİ
Bayram YILMAZ
Oturum Başkanı: Emel ULUPINAR

 

 

22 Mayıs 2018, Salı

Salon A Salon B Salon C
09:00 – 10:30 Sempozyum: Elektrofizyolojik Mikroskopla Motor Üniteye Bir Bakış
Moderatör: M. Barış BASLO
Konuşmacılar:
A. Emre ÖGE
M. Barış BASLO
N. Görkem ŞİRİN
Tuğrul ARTUĞ
İmran GÖKER
Sempozyum: Nörodejenerasyona tedavi ve patofizyolojik açıdan yeni yaklaşımlar
Moderatör – Ertuğrul KILIÇ
Konuşmacılar:
Berrak ÇAĞLAYAN
Ahmet Burak ÇAĞLAYAN
Mustafa Çağlar BEKER
Taha KELEŞTEMUR
Sempozyum: Beyin İntrensek Bağlantısallık Ağlarının Görev Koşullarındaki Dinamiği
Moderatör: Tamer DEMİRALP
Konuşmacılar:
Ali BAYRAM
Elif KURT
Görkem ALBAN-TOP
10:30 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 11:50 Konferans
SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI İÇİN NANO-İLAÇLAR
Turgay DALKARA
Oturum Başkanı: Arzu KARABAY KORKMAZ
11:50 – 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 14:00 Poster Sunumları ve Tartışma
Sunulacak poster bildiri listesine buradan ulaşabilirsiniz

Moderatörler:
Gülgün ŞENGÜL, Gürkan ÖZTÜRK, Emel ULUPINAR, Güher SARUHAN DİRESKENELİ
14:00 – 15:30 Sözel Sunumlar
Nöral Ağlar ve Hesaplamalı Sinirbilim
Oturum Başkanları:
Yusuf Ziya İDER
Burak GÜÇLÜ
Sözel Sunumlar
Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi-2
Oturum Başkanları:
Mehmet KAYA
Özlem AKMAN
Sözel Sunumlar
Davranışsal ve Bilişsel Sinirbilim-2
Oturum Başkanları:
Görsev YENER
Lütfü HANOĞLU
15:30 – 15:45 Kahve Arası
15:45 – 17:15 Sempozyum:  Hesaplamalı Sinirbilim: Hücre Dışı Sinirsel Kayıtlardan Matematiksel Beyin Modellerine Uzanan Güncel Araştırmalar
Moderatör: Murat OKATAN
Konuşmacılar:
Neslihan Serap ŞENGÖR
Burak GÜÇLÜ
Mehmet KOCATÜRK
Murat OKATAN
Panel: Stres – Öldürmezse Güçlendirir
Moderatör: Yağız ÜRESİN
Konuşmacılar:
Sacit KARAMÜRSEL
Hakan KIZILTAN
Yağız ÜRESİN
Panel: Nörodejenerasyonun Moleküler Mekanizmaları
Moderatör – Erdem TÜZÜN
Konuşmacılar:
Erdinç DURSUN
Duygu GEZEN-AK
Erdem TÜZÜN
17:15 – 17:30 Kahve Arası
17:30 – 18:20 Konferans
MATHEMATICAL MODELING AND DEEP LEARNING TECHNIQUES IN NEUROIMAGING
Gözde ÜNAL
Oturum Başkanı: Neslihan Serap ŞENGÖR

 

23 Mayıs 2018, Çarşamba

Salon A Salon B Salon C
09:00 – 10:30 Panel: Sinirsel Yaşlanma, Bilişsel ve Algısal İşlemler için Zebra Balığı Modeli
Moderatör: Hulusi KAFALIGÖNÜL
Konuşmacılar:
Michelle M. ADAMS
Hulusi KAFALIGÖNÜL
Elif Tuğçe KAROĞLU
Ayşenur KARADUMAN
Sempozyum: Nörolojik Hastalıkların Genetik ve Moleküler Temelleri
Moderatör: Eda TAHİR TURANLI
Konuşmacılar:
Güher SARUHAN DİRESKENELİ
Esra BATTALOĞLU
Eda TAHİR TURANLI
10:30 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 11:50 Konferans
THE ARDUOUS PATH TO UNDERSTANDING GLIOMAS: KEYSTONES AND PERFECT STORMS
Tarık TİHAN
Oturum Başkanı: İ. Hakan GÜRVİT
11:50 – 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 14:00 Poster Sunumları ve Tartışma
Sunulacak poster bildiri listesine buradan ulaşabilirsiniz

Moderatörler:
Bülent ELİBOL, Candan GÜRSES, Haşmet HANAĞASI, Ersin KOYLU
14:00 – 15:30 Sözel Sunumlar
Moleküler ve Hücresel Sinirbilim
Oturum Başkanları:
Aslı KUMBASAR
Nazlı BAŞAK
Sözel Sunumlar
Nörogörüntüleme ve Nöromikroskopi-2
Oturum Başkanları:
Esin ÖZTÜRK-IŞIK
Gürkan ÖZTÜRK
Sözel Sunumlar
Sinir Sistemi Hastalıları ve Tedavisi-3
Oturum Başkanları:
Fatma TÖRE
Ertan YURDAKOŞ
15:30 – 15:45 Kahve Arası
15:45 – 17:15 Sempozyum: İlaç Dirençli Epilepsinin Tedavisinde Nanotaşıyıcıyla Beyine Antiepileptik İlaç Aktarımı
Moderatör: Mehmet KAYA
Konuşmacılar:
Candan GÜRSES
Mehmet KAYA
Serkan EMİK
Nurcan ORHAN
Canan UĞUR YILMAZ
Sempozyum: Nörodejeneratif Hastalıklar İçin Nörogörüntüleme Temelli Biyobelirteç Geliştirme Çalışmaları
Moderatör: İ. Hakan GÜRVİT
Konuşmacılar:
İ. Hakan GÜRVİT
Esin ÖZTÜRK-IŞIK
Başar BİLGİÇ
17:15 – 17:30 Kahve Arası
17:30 – 18:20 Konferans
MOLECULAR GENETICS OF SCHIZOPHRENIA, ALCOHOL DEPENDENCE AND MAJOR DEPRESSION
Brien P. RILEY
Oturum Başkanı: Eda TAHİR TURANLI
18:20-19:00 Kapanış