Kurs 1

Kurs 1: Beyin dokusunda şeffaflaştırma (Clarity) için kompakt organ elektroforez sistemi kullanımı
(Using compact organ electrophoresis system for clearing brain tissue – Clarity)
Alan: Nörogörüntüleme ve nöromikroskopi
Eğiticiler: Esat ADIGÜZEL, Ayşegül GÜNGÖR AYDIN
Hedef Kitle: Sinirbilim, anatomi, histoloji ve temel bilimler alanında çalışan yüksek lisans/doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri
Format: Kuramsal/Uygulamalı
Süre: 4 saat
En az-en çok kursiyer: 15-30

Özet:

Yeni nesil mikroskoplarda kullanılmaya başlanan doku şeffaflaştırma yönteminin genç bilim insanları arasında kullanımını öğretmek, yaygınlaştırmak ve yeni geliştirdiğimiz Kompakt Organ Elektroforez Sisteminin tanıtımını yapmak amacıyla bu kurs düzenlenmiştir. Hedef kitle olarak sinirbilim, histoloji, anatomi doktora öğrencileri, öğretim üyeleri amaçlanmıştır.
Kurs dört saat sürecek ve yöntem teorik-pratik olarak kursiyerler aktarılacaktır. Kurs süresini aşan süreçler için her basamağa özel olarak önceden hazırlanan dokular kullanılacak, basamağın uygulaması yapıldıktan sonra hazır olan doku ile bir sonraki basamağa devam edilecektir.
Kurs başında ve sonunda konu ile ilgili soruları içeren bir yoklama yapılarak kursun başarısı değerlendirilecek. Kurs alanların kendi laboratuvarlarında yöntemi uygulayabilmesi için arzu ederler ise destek verilecek, bunun için bir iletişim ağı oluşturulacaktır.

Abstract:

This course was organized to teach and extend the use of tissue transparency, which is being used in new generation microscopes, among young scientists and to introduce the newly developed Compact Organ Electrophoresis System.
The course will last four hours and the course will be held theoretically and practically. For each process exceeding the course duration, pre-prepared tissues will be used for each step. After the application of a step, the prepared tissue will be used for the next step.
A questionnaire, including questions about the subject, will be asked to be filled both at the beginning and the end of the course to evaluate the success of the course. The trainees will receive support if they wish to apply the method in their own laboratories, and a communication network will be established for this.