Kurs 2

Kurs 2: Nörolojik hastalıklarda yeni nesil dizileme yöntemleri ile genom analizleri
(Genome analysis using new generation sequencing methods in neurological diseases)
Alan: Moleküler ve hücresel sinirbilim
Eğiticiler: Eda TAHİR TURANLI, Sibel UĞUR İŞERİ, İlker KARACAN, Burak TURAN
Hedef Kitle: Konuyla ilgili yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, yandal yapan araştırmacılar
Format: Kuramsal/uygulamalı biyoinformatik analizler; katılımcılar kişisel bilgisayarlarını kullanacaktır.
Süre: 4 saat
En az-en çok kursiyer: 10-30

Özet:
Kursun amacı genetiğin sağlığa özellikle nörolojik hastalıklara etkileri ve yeni nesil dizileme yöntemlerinin genetik tanı ile yeni hastalık geni arama için kullanılmasının temelleri uygulamalı biyoinformatik analizler ile anlatılacaktır.
Kurs kapsamında;
1. Genom varyantları ve sınıflandırılmaları
2. Nörolojik hastalıkların genetik temelleri
3. Yeni Nesil Dizileme yöntemleri; tüm ekzom analizleri ve bağlantı analizlerinin temel prensipleri
4. Büyük-verinin biyoinformatik analizleri eğitimleri verilecektir.

Abstract:
The role of genetics in health particularly the effects on neurological diseases will be explained and the basis for the use of new generation sequencing methods for genetic diagnosis and new gene finding  with practical bioinformatics analyses will be taught.
The course will cover;
1. Genomic variants and their classification
2. Genetic basis of neurological diseases
3. New Generation Sequencing methods; basic principles of whole exome and linkage analysis
4. Bioinformatic analysis of big data trainings will be given.