Kurs 5

Kurs 5: Laboratuvar hayvanlarında anksiyete ve depresyon testleri
(Anxiety and depression tests In laboratory animals)
Alan: Davranış ve bilişsel sinirbilim
Eğiticiler: Emel GÜNEŞ, Hasan ÇALIŞKAN, Gözde KARABULUT
Hedef Kitle: Konuyla ilgili yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, yandal yapan araştırmacılar
Format: Kuramsal ve video analizi
Süre: Üçer saatlik iki bölüm
En az-en çok kursiyer: 5-40

Özet

Anksiyete bozuklukları psikiyatrik hastalıklar içinde önemli bir yer tutmaktadır. Anksiyete bozukluklarında yeni tedavi ajanları geliştirmek, hastalığın patofizyolojisini aydınlatmak amacıyla hayvan davranış testleri yapılmaktadır. Laboratuvar Hayvanlarında Anksiyete Testleri kursunun ilk bölümünde kısa iki sunum ile anksiyetenin nörobiyolojisi ve deney hayvanlarının fizyolojik ayırt edici özellikleri ile anksiyete benzeri davranışları hakkında teorik bilgiler sunulacaktır. Kursun ikinci bölümünde ise sunum ve video materyalleri eşliğinde şartsız anksiyete testleri olarak Açık alan testi, Yükseltilmiş artı labirent, Aydınlık karanlık kutusu, Misket gömme testi ve Avcıdan kaçınma testlerinin uygulamasına yönelik kursiyerler bilgilendirilecektir. Kursta edinilen bilgiler kullanılarak test uygulamalarını içeren bir video kaydının analizi katılımcılarla birlikte yapılacaktır.

Depresyon psikiyatri hastalıkları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Depresyon bozukluklarında yeni tedavi ajanları geliştirmek ve hastalığın patofizyolojisini aydınlatmak amacıyla hayvan davranış testleri yapılmaktadır. Laboratuvar Hayvanlarında Depresyon Testleri kursunun ilk bölümünde kısa iki sunum ile depresyonun nörobiyolojisi ve deney hayvanlarının fizyolojik ayırt edici özellikleri ile depresyon benzeri davranışları hakkında teorik bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümünde ise sunum ve video materyalleri eşliğinde Fare zorunlu yüzme testi, Sıçan zorunlu yüzme testi, Fare kuyruktan asma testi, Şeker seçim testi ve Püskürtme testi anlatalıcaktır. Kursta edinilen bilgiler kullanılarak test uygulamalarını içeren bir video kaydının analizi katılımcılarla birlikte yapılacaktır.

Abstract

Anxiety disorders have an important place in psychiatric disorders. Animal behavior tests are conducted to develop new therapeutic agents in anxiety disorders and to enligteen the pathophysiology of the disease. Open field test, elevated plus maze, light dark box, marble burial test and predator avoidance test will be described as an unconditional anxiety test in the Laboratory Animals Anxiety Test course. The analysis of a video record containing the test applications will be done with participants using the information obtained from the course.

Depression has an important place in psychiatric disorders. Animal behavior tests are conducted to develop new therapeutic agents in depression and to enligteen the pathophysiology of the disease. Mice for forced swimming test, rat for forced swimming test, mice for tail suspension test, sucrose preference test and splash test will be described in animal depression test course. The analysis of a video record containing the test applications will be done with participants using the information obtained from the course.