Kurullar

Kongre Eş Başkanları:
Tamer Demiralp (BAD)
Arzu Karabay Korkmaz (İTÜ)
Onur Kurulu:
Sara Bahar
Murat Emre
Lütfiye Eroğlu
Emre Öge
Gazi Yaşargil
Düzenleme Kurulu:
Arzu Karabay Korkmaz (Yerel Düzenleme Kurulu Başkanı)
Neslihan Şengör (Kongre Sekreteri)
Eda Tahir Turanlı (Kongre Saymanı)
Aslı Kumbasar (Kongre 2. Saymanı)
Gözde Ünal
Özlem Akman
Onur Alptürk
Ali Bayram
Mehmet Ergen
Mehmet Aygüneş
Utku Çelikok
Bilim Kurulu:
Michelle M. Adams
Esat Adıgüzel
Işıl Aksan Kurnaz
Ahmet Ayar
Metehan Çiçek
Turgay Dalkara
Emrah Düzel
Burak Güçlü
Hakan Gürvit
Ahmet Hacımüftüoğlu
Uğur Halıcı
Lütfü Hanoğlu
Hans-Jochen Heinze
Lütfiye Kanıt
Arzu Karabay Korkmaz
Sacit Karamürsel
Haluk Keleştimur
Ertuğrul Kılıç
Ersin Koylu
Cafer Marangoz
Zoltan Molnar
Eva M. Navarro-Lopez
Filiz Onat
Çiğdem Özkara
Gürkan Öztürk
Brien P. Riley
Neslihan Şengör
Gülgün Şengül
Tarık Tihan
Eda Tahir Turanlı
Kemal Türker
Emel Ulupınar
İsmail Hakkı Ulus
Gözde Ünal
Görsev Yener
Bayram Yılmaz
Ertan Yurdakoş

Bilim Kurulu Soyadına Göre Alfabetik Olarak Sıralanmıştır.