Poster Oturumları

Poster sunum şeklinde kabul edilen bildirilerin, poster tartışma oturumlarına göre dağılımları aşağıda listelenmiştir.

Tüm posterler 21 Mayıs tarihinden itibaren kongre süresince asılı kalacaktır.

 

21 Mayıs 2018, Pazartesi
Poster Tartışma Saati 13:00 – 14:00’da Sunulacak Poster Listesi

SIRA BAŞLIK SUNAN
PS-001 Resim sıralama ödevi esnasında beyin işlevselliğinin fNIRS ile incelenmesi Ata Akın
PS-002 Sepsiste beyin disfonksiyonu ve nörogörüntüleme: klinik ve laboratuvar bulgularla ilişkisi Erdem Tüzün
PS-003 Stroop testi esnasında beyin işlevselliğinin fNIRS ile incelenmesi Burçin Tatlıeşme
PS-004 Kindling uygulanmış wistar albino sıçanlarda nörogenezin incelenmesi Cansu Kandemir
PS-005 Alzheimer hastalığı’nın voksel tabanlı morfometri analizi ile incelenmesi Esma Ece Uluğ
PS-006 Sol temporal lob lezyonlu hastaların, DTG, DTT bulgularının bilişsel performanslar ile korelasyonu Zeynep Fırat
PS-007 Epileptik EEG sinyallerinin kantitatif EEG (QEEG) analizi Mustafa Yazıcı
PS-008 MTLE’li hastaların dinlenim durumu bağlantısallığında tDAU etkisinin fMRG ile incelenmesi Zeynep Küçük
PS-009 Sural sinir biyopsilerinde elektron mikroskobunun yeri: olgu sunumu Özge Konak
PS-010 Motor imgeleme esnasında alınan fNIRS verilerinin yapay sinir ağları ile sınıflandırılması Ata Akın
PS-011 Go/no-go görevinde GPS olaya-ilişkin-potansiyel bileşeninin incelenmesi Seray Şenyer Özgör
PS-012 Myastenia gravis tanısına yeni bir yaklaşım; işlevsel yakın kızılaltı spektroskopi Şaziyenur Dinler
PS-013 Üstün zekalı çocukların olaya ilişkin potansiyel ve kantitatif elektroensefalografileri Mehmet Fatih Varli
PS-014 Örtük asosiyatif öğrenmede serebellar katılım: tohum-temelli fonksiyonel bağlantısallık çalışması Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız
PS-015 Fmrg görüntülerinde afni ile reho kullanılarak baş hareketlerinin değerlendirilmesi Abdullah Baş
PS-016 Erken yaşta alınan anestezinin insan beyni gelişimine etkilerini makine öğrenmesiyle sınıflandırma Mustafa Kerem Kurban
PS-017 Koşullu öğrenebilen memristörün kognitif açıdan incelenmesi Hakkı Halil Babacan
PS-018 fMRGde blok tasarımı kullanılarak el hareketi görevinin istatistiksel parametrik haritalanması Hacer Daşgın
PS-019 EEG güç spektrali obsesif kompulsif bozukluk klinik değerlendirme ölçekleri ile arasındaki ilişki Mehmet Akif Özçoban
PS-020 Epileptik nöbet teşhisi için dalgacık dönüşüm tabanlı YZ tekniklerinin performans karşılaştırması Ezgi Özer
PS-021 Doğal zekâ ile yapay zekâ problemlerine bakış: örüntü temsiline dair vuru üreten hücre modeli Rahmi Elibol
PS-022 Transkraniyal sinüzoidal doğru akım uyarımının el kavrama kuvveti ve yorgunluk indeksine etkisi Sercan Şeker
PS-023 Adheziv kapsülitte proprioseptif nöromusküler fasilitasyon tekniklerinin tedaviye etkisi Hilal Berber
PS-024 Dikkat tepkisinde uyarıcıların anlamsal içeriği ve renginin belirleyici etkisi Mustafa Erdi Sümer
PS-025 Tibialis anterior kası motor uyarılmış potansiyellerindeki değişimin incelenmesi Mehmet Berke Göztepe
PS-026 Duyusal tepkilerin merkezi sinir sistemi üzerindeki ölçümü için yeni bir sistem Coskun Kazma
PS-027 Duyusal hassasiyet ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması Gözde Vatansever
PS-028 Nöroprotezlerde davranışsal öngörü için S1 korteksindeki aksiyon potansiyellerinin sınıflandırılması Sevgi Öztürk
PS-029 Erişkinlerde ve çocuklarda el-ayak tercihi, ince motor performans ve dönme yönü tercihi Canan Kalaycıoğlu
PS-030 N1P2 kompleksi: doğru zamanlama başlangıcının nörofizyolojik işareti Halil Duzcu
PS-031 Deese-Roediger-McDermott paradigmasında olaya ilişkin potansiyeller-bir olgu çalışması Aysegul Ozkan
PS-032 Yaygın anksiyete bozukluğu hastalarının nöropsikolojik değerlendirmesi Atilla Tekin
PS-033 Prenatal ve postnatal dönemde sülfit maruziyetinin öğrenme ve hafıza üzerine etkileri Zeynep Kiymaz
PS-034 Sıçanlarda biotin eksikliğinin uzaysal hafıza üzerine etkisi İhsan Yelli
PS-035 Aç hayvanlarda atropin ve yem ile oluşan konvülsiyonlara yem kısıtlamasının ve ketaminin etkileri Neriman Gözüaçık Gökdağlı
PS-036 IAPS hayvan resimlerinin bir grup üniversite öğrencisi için değerlik ve etki düzeyi ortalamaları Sinem Yıldız İnanıcı
PS-037 Alzheimer hastalığı’nda EEG olaya ilişkin osilasyonlar ve koherans delta ve teta bantlarında azalır Ezgi Fide
PS-038 NBH’deki dejeneratif demansları değerlendirmede LP öncesi ve sonrası nöropsikometrinin önemi Emine Merve Yalçın
PS-039 Kafa travmalı hastada TMS ile birlikte bilişsel tedavinin EEG ve bilişsel işlevler üzerine etkisi Sidrenur Aslan
PS-040 Presuplementer alanın istemli eylemlere etkisinin parkinson donma modelinde TMS ile incelenmesi Mevhibe Sarıcaoğlu
PS-041 Kodlama stratejilerinin olaysal bellekte bilme hissine etkisi Mustafa Yavuz
PS-042 Görsel uyaranın zamansal, mekansal ve anlamsal özelliklerinin çalışma belleği üzerine etkisi Eda Buse Güler
PS-043 Long term behavioral effects of seizures: deficits in learning and anxiety Umit Habip Sayin
PS-044 Seçici dikkatte dikkat dağıtıcının renk, lokasyon ve süreye özgü etkileri Burcu Bölükbaş
PS-045 Duygudurumun bilme hissi üzerindeki etkilerinin yüz-isim tanıma görevi altında incelenmesi Yiğitcan Emir Akbuğa

 

22 Mayıs 2018, Salı
Poster Tartışma Saati 13:00 – 14:00’da Sunulacak Poster Listesi

SIRA BAŞLIK SUNAN
PS-046 Genç farelerde DS’a fetal maruz kalmanın beyin morfolojisi ve davranış üzerine potansiyel etkileri Begüm Oğur
PS-047 Depresif olmayan MS hastalarında emosyonel Stroop uyaranlarının hemodinamik yanıtlarına tDCS etkisi Ece Zeynep Karakulak
PS-048 Bilgisayarlı kognitif rehabilitasyonun bening multipl sklerozda yürütücü işlevlere etkisi Ece Akbayır
PS-049 Hipertiroidili sıçanlarda hipokampüs antioksidan enzimlerinin incelenmesi Sümeyra Delibaş
PS-050 Sıçanlarda farklı diyetlerle beslenmenin çalışan ve referans bellek ve ağrı eşiğine etkisi Kamile Yazgan Özdıraz
PS-051 Klinikteki kronik valproat kullanımıyla ortaya çıkan parkinsonizmin wistar sıçanlarda modellenmesi Çağan Deniz
PS-052 Hipotiroidili sıçanlarda bozulan uzun dönemli güçlenme yanıtlarına selenyumun etkisi Bilal Koşar
PS-053 Yönerge etkisinin bilme hissi kararlarına etkisi Yiğit Onur Şen
PS-054 Duygu içeren hayvan resimlerinin Iowa kumar testi performansı üzerine etkileri: bir iMRG çalışması Sinem Yıldız İnanıcı
PS-055 Kronik olarak implante mikrosensörler kullanarak sıçan striatumunda dopamin konsantrasyonu ölçümü Raheel Riaz
PS-056 Hafif kognitif bozukluk olgularında sanal süpermarket Hatice Eraslan Boz
PS-057 Sulbutiamin HCL, Eisenia fetida’da lokomotor aktiviteyi değiştirir Hasan Çalışkan
PS-058 Dizocilpin uygulanan sıçanlarda egzersizin davranış parametrelerine etkisi Duygu Şahin
PS-059 Gelsemium elegans Eisenia fetida’da anksiyolitik etki gösterdi Hasan Çalışkan
PS-060 Ağır OSAS hastalarında CPAP tedavisi etkisinin olaya ilişkin potansiyeller ile incelenmesi Deniz Yerlikaya
PS-061 Fermente polenin depresyon oluşturulan erkek sıçanlarda davranış ve ağrı eşiğine etkisi Türkan Ekici
PS-062 Depresif sıçanlarda akut tükenme egzersizinin anksiyete, panic ve hedonik davranışa etkileri Asuman Gölgeli
PS-063 Dizocilpine uygulanan sıçanlarda davranış, anhedoni ve uzamsal öğrenmenin araştırılması Emine İrci
PS-064 Nişasta bazlı şekerin uzamsal öğrenme performansı üzerine etkisinin sıçanlarda incelenmesi Yeliz Bayar
PS-065 İyi ve kötü okuyan sağlıklı erişkinlerde hemisferler arası iletim: bir EEG çalışması Hazal Artuvan Korkmaz
PS-066 Sıçanlarda mide ülseri ile oluşan anksiyeteyi egzersizin azaltıcı etkisi: endojen oksitosinin rolü Sevil Arabacı Tamer
PS-067 Alzheimer hastalarında lateral parietal korteks TMS uyarımın bellek işlevleri üzerine etkisi Halil Aziz Velioğlu
PS-068 Liposakkarit ile oluşturulmuş erken doğum modelinin davranış ve öğrenme üzerine etkisi Hamide Demir
PS-069 Adolesan dönemde uygulanan düşük kalorili diyetin sağ ve sol hipokampusta nörogeneze etkisi Zülal Kaptan
PS-070 Süperyaşlılarda üstbilişsel süreçler İrem Tuğçe Onin
PS-071 Monosodyum glutamat uygulanan sıçanlarda davranış ve doku insülin seviyeleri Özlem Özyürek
PS-072 Depresif duygudurum ve bellek yanlılığı: nefes egzersizleri etkili mi? Beyza Sevim
PS-073 Egzersiz bağımlılığında dikkat yanlılığı Begüm Özbek
PS-074 Olaya ilişin potansiyellere dayalı dalgacık dönüşümü ile duygu sezimi Sencer Melih Deniz
PS-075 Görsel işleme deneyinin sonucu olarak lateralize kulak sıcaklığı artışı Murat Can Mutlu
PS-076 Belirlenimcilik, özgür irade ve nörobilim: Libet deneyi ve sonrası Mehmet Ozan Erözden
PS-077 Kafein uygulamasının sıçanların kortikal nöronlarının membran lipidlerindeki kalıcı değişlikleri Gül İlbay
PS-078 Long term effects of febrile convulsions on the paired pulse inhibition in the hippocampus Umit Habip Sayin
PS-079 Wormian kemiklerinin tip, lokalizasyon ve insidansının dağılımı: nörodejenerasyon göstergesi mi? Mehmet Berke Göztepe
PS-080 Genç sıçanlarda stereotaksik intraserebral enjeksiyon güçlükleri Esat Adıgüzel
PS-081 Nöral farklılaşma sırasında NFIX transkripsiyon faktörünü hedefleyen miRNAların araştırılması Ece Çağdaş
PS-082 Doğum öncesi ve sonrası koşulların sıçanların motor beceri ve cerebellar morfolojilerine etkileri Birce Erçelen
PS-083 Nöral farklılaşmayı düzenleyen transkripsiyon faktörü NFIB anlatımının CRISPR/Cas9 ile baskılanması İbrahim Oguz
PS-084 Drosophila koku sisteminde IroC gen fonksiyonlarının çalışılması için uygun gereçlerin üretilmesi Ecem Çayıroğlu
PS-085 Gelişen hipokampuste GluK2-NETO2 sinyal yolağı dendritik çıkıntıların morfolojisini düzenler Sebnem Kesaf
PS-086 Yaşlı sıçanlarda Hipertiroidi ve Selenyum takviyesinin uzun dönemli baskılanma yanıtına etkisi Cem Süer
PS-087 Hipotiroidi oluşturulmuş sıçanlarda metaplastisite yanıtlarının araştırılması Burak Tan
PS-088 Konteyner zabitlerinin günlük MET,uyku süre ve verimliliklerinin metabolik holter ile belirlenmesi Hatice Yılmaz
PS-089 Hekimlerde fiziksel aktivite düzeyinin uyku kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi Arif Kamil Salihoğlu

 

23 Mayıs 2018, Çarşamba
Poster Tartışma Saati 13:00 – 14:00’da Sunulacak Poster Listesi

SIRA BAŞLIK SUNAN
PS-090 Endokannabinoid sistemin migren sıçan modelinde migren üzerine antinosiseptif etki mekanizmaları Erkan Kılınç
PS-091 Nöro-inflamasyon için yeni nesil Poliamidoamit bazlı nanotıp tedavi yönteminin tasarımı Özgül Gök
PS-092 Asetaminofen toksisitesinin Hipokampal ve Prefrontal Korteks IGF-1 ve MMP-2 seviyelerine etkisi Hemdem Rodi Bozan
PS-093 A. membranaceus kalori kısıtlamasıyla birlikte uygulandığında hipokampuste nörogenezi arttırmaktadır Birsen Elibol
PS-094 Zebrabalığında aşırı beslenmenin ve kalorik kısıtlamanın vücut kitle indeksi üzerindeki etkisi Melek Umay Tüz Şaşik
PS-095 Parkinson hastalığında genetik inceleme sonuçları Fatih Tepgeç
PS-096 Parkinson hastalığı için protein etkileşim ağları temelli ilaç hedefi adaylarının tespiti İsa Yüksel
PS-097 Zebra balığında kısa süreli kalori kısıtlaması ve rapamisinin beyin yaşlanması üzerine etkileri Ergül Dilan Çelebi Birand
PS-098 Selenyumun hipotiroidili sıçanlarda hipokampüs deiyodinaz aktivitesi üzerine etkisi Nurcan Dursun
PS-099 Yabanıl ve knock-down zebrabalığı modellerinde Smurf2 seviyelerinde yaşlanmaya bağlı değişiklikler Melek Umay Tüz Şaşik
PS-100 SIRT1, TLR4 ve IL-7 ilişkisinin yaşlanma ve Alzheimer patolojisi üzerine etkileri Birsen Elibol
PS-101 Selenyumun hipotiroidi ile bozulan öğrenme, bellek ve nörogenez üzerine etkisi Ercan Babur
PS-103 Moleküler kalabalığın Parkinson Hastalığına etkisinin genom-ölçekli metabolik ağ modeli ile analizi Ali Kaynar
PS-104 Hekzagonal boron nitrür ve borik asitin fare hipokampal hücrelerin üzerine sitotoksik etkisi İrem Çulha
PS-105 Elektromanyetik alana maruz kalan sıçan yavruları beyninde histopatolojik, hipokampal değişiklikler Fazile Cantürk Tan
PS-106 Yaşlanmada diyetle düzenlenmiş transkripsiyon faktörü Dp1 ifadesinin olası terapötik rolleri Begün Erbaba
PS-107 Atd ve geleneksel CA1 ve CA3 piramidal hücre modellerinde aksiyon potansiyeli karşılaştırması Gül Öncü
PS-108 Sıçanlarda hipokampal asimetrinin fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopi ile değerlendirilmesi
Bildiri geri çekilmiştir.
Zülal Kaptan
PS-109 Kufor rakeb sendromu patolojisinde endoplasmik retikulum stresi Benan Temizci
PS-110 Otistik fare modelinde otofajinin rolü Halime Dana
PS-111 Ventilasyonun hipoksiye aklimatizasyonunda adenozin bağımlı nöroplastisite oluşumunun araştırılması Meriç Başak Lenk
PS-112 Zenginleştirilmiş ortam şartlarının farklı beyin dokularındaki miR-132 seviyeleri üzerine etkileri Fulya Büge Ergen
PS-113 Otizmde MikroRNA’ların hedeflediği {POGZ} ve {PTEN} genlerinin ekspresyonlarının araştırılması Tuğba Topaloğlu
PS-114 Mu- ve Delta-opioid reseptorler arasinda GG4 motif farkliliginin varligi Suleyman Aydin
PS-115 TRPV1 iyon kanalının fare, sıçan ve insandaki farklılıklarının biyoinformatik açıdan araştırılması Ayça Çakmak
PS-116 Hemipleji hastalarında fiziksel aktivitenin, dengeye ve yaşam kalitesine etkisi Hilal Berber
PS-117 Valproat kullanımına bağlı fetal sinir sistemi hasarına mezenkimal kök hücrenin etkisi Hatice Fulya Yılmaz
PS-118 Konfokal görüntüleme ile sibutramin kaynaklı hücre içi pH değişikliklerinin incelenmesi Feyza Alyu Tekeş
PS-119 Genomik ve proteomik verilerin entegrasyonu ile multipl skleroz-ilişkili yolakların tanımlanması Elif Everest
PS-120 Aç sıçanlara skopolamin uygulanması ile oluşan konvulsiyonlar: Yem yoksunluğu süresinin etkisi Aslı Zengin Türkmen
PS-121 İmidazolon türevi küçük moleküller ile hücre bölünmesini durduran kemotörapatik ajan geliştirilmesi Timuçin Avşar
PS-122 Eksenatidin sıçanlarda penisilin ile oluşturulan akut epilepsi modelinde antiepileptik etkisi Ayşegül Yıldız
PS-123 Sıçanlarda travmatik beyin hasarında dekspantenolün antioksidan ve nöroprotektif etkileri Pınar Kuru Bektaşoğlu
PS-124 Epilepsi ve Parkinson hastalığı arasındaki etkileşim için deneysel bir model Tuğba Karamahmutoğlu
PS-125 Dermatomiyozit hastalarının kas dokularında yükselmiş IL-4 ve IFN-γ düzeyleri Murat Giriş
PS-126 Lakozamidin genetik absans epilepsili sıçan modelinde absans nöbet gelişimi üzerine etkisi Ceren Karanfil
PS-127 Selenyumun menopozda ve menopozdaki sinir hasarında periferik sinir fonksiyon gerikazanımındaki rolü Mehmet Melih Pınarbaşı
PS-128 Clippers sendromunda tüm ekzom sekanslama ile aday gen araştırılması Ayse Balamir
PS-129 Sıçanlarda nöroma-in-continuity tedavisinde cerrahi tedavi seçeneklerinin karşılaştırılması Türkan Koyuncuoğlu
PS-130 Hareket bozukluğuyla ilişkilendirilen ano10, wdr81 ve vldlr genlerinin susturulduğunda incelenmesi Göksemin Fatma Şengül
PS-131 Lipoksijenaz inhibisyonunun kalıcı serebral iskemi modelinde oluşan nöroinflamasyon üzerine etkisi Canan Çakır Aktaş
PS-132 Parkinson hastalığı sıçan modelinde ghrelinin gastrointestinal fonksiyon bozukluğu üzerine etkileri Ayça Karagöz
PS-133 Etosüksimid’in genetik absans epilepsili sıçan modelinde absans nöbet gelişimi üzerine etkisi Şüra Akat
PS-134 ALS serum kompleman ve sitokin düzeyleri ile LRP4 antikor pozitifliğinin ilişkisi Murat Giriş
PS-135 Üç boyutlu (3D) hücre kültürleri ve nöral kök hücreler Pelin İlhan