Sempozyum, Panel ve Kurs Önerileri

Önemli: Sempozyum, Panel ve Kurs önerileri için son başvuru tarihi 28 Şubat’tır.

Sempozyum:
Bir konu etrafında birbirini bütünleyen özgün araştırma bulgularının 3 ila 4 uzman konuşmacı tarafından sunulduğu oturumlardır.
Sempozyum önerileri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek kongrenin zamansal sınırlarına uygun sayıda başvuru kabul edilecektir.
Sempozyum önerinizi lütfen aşağıdaki ilgili formu doldurarak en geç 28 Şubat 2018 tarihine kadar sengorn@itu.edu.tr  ve  iletisim@bad.org.tr adreslerine iletiniz.
Başvuru formunda sempozyumun kongre ana konularından hangisi altında yer aldığının belirtilmesi önemlidir.
Değerlendirme sürecinin ardından kabul edilen sempozyumların konuşmacılarından Türkçe ve İngilizce konuşma özetlerini kongre özet sistemine yüklemeleri talep edilecektir.
Sempozyum süresi 1.5 saattir.
Sempozyum konuşmacıları kayıt ücretinin %50’sini öder. Yol ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
Sempozyum Öneri Formu

Panel:
Sinirbilim alanında güncel soruları ele alan, 3 ila 4 konuşmacının yanı sıra dinleyici kitlesinin de katılımının hedeflendiği tartışma oturumlarıdır.
Panel önerileri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek kongrenin zamansal sınırlarına uygun sayıda başvuru kabul edilecektir.
Panel önerinizi lütfen aşağıdaki ilgili formu doldurarak en geç 28 Şubat 2018 tarihine kadar sengorn@itu.edu.tr  ve  iletisim@bad.org.tr adreslerine iletiniz.
Başvuru formunda panelin kongre ana konularından hangisi altında yer aldığının belirtilmesi önemlidir.
Değerlendirme sürecinin ardından kabul edilen panellerin konuşmacılarından Türkçe ve İngilizce konuşma özetlerini kongre özet sistemine yüklemeleri talep edilecektir.
Panel süresi 1.5 saattir.
Panel konuşmacıları kayıt ücretinin %50’sini öder. Yol ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
Panel Öneri Formu

Kurs:
16. USK öncesi, 20 Mayıs 2018 Pazar günü, 10:00-16:00 saatleri arasında, toplam 4-5 adet paralel kurs düzenlenmesi planlanmaktadır.
Kursların mümkün olduğunca dijital laboratuvar/öğrenme araçları kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve ağır altyapı gerektirmemesi tercih edilmektedir.
Kurs önerinizi lütfen aşağıdaki ilgili formu doldurarak en geç 28 Şubat 2018 tarihine kadar sengorn@itu.edu.tr  ve  iletisim@bad.org.tr adreslerine iletiniz.
Başvuru formunda kursun kongre ana konularından hangisi altında yer aldığının belirtilmesi önemlidir.
Tüm öneriler toplandıktan sonra Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülenler programa alınacaktır.
Kurs düzenleyenlere (en fazla 4 eğitimci) kongre kayıt ücretinde % 50 indirim uygulanır. Yol ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
Kurs Öneri Formu