Sözel Bildiriler

 


Davranış ve Bilişsel Sinirbilim – 1

Oturum Başkanları:
Metehan ÇİÇEK
Mehmet ERGEN

Diskalkulik ve normal çocuklarda beynin beyaz madde fraksiyonel anizotropi değerlerinin incelenmesi Nazife Ayyıldız, Sertaç Üstün, H. Emre Kale, Öykü Mançe Çalışır, Pınar Uran Şenol, Özgür Öner, Sinan Olkun, Metehan Çiçek
Sağlıklı Gelişen ve Diskalkulik Çocuklarda Sayı Algısının Nöral Mekanizmaları Sertaç Üstün, Nazife Ayyıldız, Emre H. Kale, Öykü Mançe Çalışır, Pınar Uran Şenol, Özgür Öner, Sinan Olkun, Metehan Çiçek
Zaman kısıtları altında dinlenim-durumundaki beyin salınımları ile davranış arasındaki korelasyonlar Zafer İşcan, Bianca Trovὸ, Aaron Schurger
Türkçede sözcük-anlam işlemlenmesi sürecinde teta osilasyonlarının rolü: teta faz kilitlenmesi Seren Düzenli Öztürk, Duygu Hünerli, Derya Durusu Emek Savaş, Görsev Yener, Hacer İclal Ergenç
Çok Değişkenli Adaptif Ortogonal Sinyal Ayrışmasına Dayalı Duygu Modellemesi Pinar Ozel, Aydin Akan, Bulent Yilmaz
Çalışma belleği kapasitesinin transkraniyel doğru akım uyarımının yararı üzerindeki etkisi Filiz Gözenman, Marian Berryhill

Davranış ve Bilişsel Sinirbilim – 2

Oturum Başkanları:
Görsev YENER
Lütfü HANOĞLU

Erken ve geç başlangıçlı Alzheimer hastalığında spontan EEG ve nöropsikolojik değerlendirme Arife Gökçeoğlu Bayrak, Yağmur Özbek, Derya Durusu Emek Savaş, Görsev Yener
Kognitif bozukluğu olan ve olmayan Parkinson Hastalığı’nda olaya ilişkin delta osilasyonları azalır Duygu Hünerli, Derya Durusu Emek Savaş, Tuba Aktürk, Bahar Güntekin, Beril Dönmez Çolakoğlu, Görsev Yener
Alzheimer Hastalığı’nda emosyonel yüz ifadelerine yönelik olaya ilişkin potansiyeller: N170 & VPP Ezgi Fide, Derya Durusu Emek Savaş, Tuba Aktürk, Bahar Güntekin, Görsev Yener
Multipl sklerozda fronto-serebellar tDCS uyarımı prefrontal hemodinamik yanıt paternini düzenler Ece Zeynep Karakulak, Kübra Soğukkanlı Kadak, Lütfü Hanoğlu
Yüzsel geri bildirim hipotezinin yüz nakli hastalarında test edilmesi Evrim Gülbetekin, Seda Bayraktar, Özlenen Özkan, Ömer Özkan
Uzun Dönem L-Karnitin Tedavisinin Presbiakuzi Üzerinde Koruyucu Etkilerinin Araştırılması Güven Akçay, Betül Danışman, Gizem Gamze Taş, Leyla Satı, Narin Derin, Alper Derin

Moleküler ve Hücresel Sinirbilim

Oturum Başkanları:
Aslı KUMBASAR
Nazlı BAŞAK

Valproik asit ile indüklenen nörogelişimsel bozukluk modelinde cinsiyetle ilişkili farklılıklar Pınar Öz
SH-SY5Y insan hücrelerinin nörona farklılaşma süreçleri ve nörofizyolojik yanıtları Morteza Abbaszadeh, Alp Özgün, Gül Öncü, Meryem Şahin, Bora Garipcan, Hale Saybaşılı
Sigma-1 reseptörünün primer hipokampal nöronlarda aksonal ve dendritik yapıların oluşumundaki rolü Muzaffer Beyza Ozansoy, Mehmet Ozansoy, Nuran Darıyerli
Brown-Vialetto-Van Laere Sendromunda Yeni Bir Hastalık Geninin Tanımlanmasına Yönelik Çalışmalar Ata Demir, Cem Tanrıöver, Atay Vural, Gülben Gürhan, Fulya Akçimen, A. Nazlı Başak, Tamer T. Önder
Optikospinal multipl sklerozun sitokin profilinin incelenmesi Melis Şen, Ece Akbayır, Özlem Mercan, Erdil Arsoy, Recai Türkoğlu, Vuslat Yılmaz, Erdem Tüzün
Kortikal Yayılan Depresyonla Tetiklenen Meningeal İnflamasyonda NF-kappa B p65’in Rolü Zeynep Kaya, Emine Eren Koçak, Hülya Karataş Kurşun, Müge Yemişci Özkan, Turgay Dalkara

Nöral Ağlar ve Hesaplamalı Sinirbilim

Oturum Başkanları:
Yusuf Ziya İDER
Burak GÜÇLÜ

Çoklu İpucu Olasılıksal Öğrenme Görevi Sırasındaki Nöral Yapıların Graf Analizleri Gözde Kızılateş, Seda Eroğlu, Duygu Keskin Gökçelli, Kaya Oğuz, Cenk Eraslan, Ömer Kitiş, Ali Saffet Gönül
Inferior Longitudinal Fasikulus’un Konnektomik Atlasi Göksel Salı, Robert G. Briggs, Andrew K. Conner, Meherzad Rahimi, Cordell M. Baker, Joshua D. Burks, Chad A. Glenn, Adam D. Smitherman, Tressie M. Mccoy, James D. Battiste, Daniel L. O’donoghue, Michael E. Sughrue
İlk vuru gecikmesinin potasyum ve sodyum iletkenliğine olan bağlılığı Metin Hüner
Bellek Oluşumunda Kimyasal Süreçler: Matematiksel Modelden Benzetime Onur Alptürk, Neslihan Serap Şengör
İnsan DHGUP tepkelerinde periyot katlanma (çiftlenme) olgusunun deneysel ve model bazlı incelenmesi Yiğit Tuncel, Toygun Başaklar, Yusuf Ziya İder
Kod süresinin KMGUP tabanlı heceleyici BBA üzerine etkisi Toygun Başaklar, Yiğit Tuncel, Yusuf Ziya İder

Nörogörüntüleme ve Nöromikroskopi – 1

Oturum Başkanları:
Gözde ÜNAL
Hülya KARATAŞ-KURŞUN

6-OHDA Parkinson Sıçanların Primer Motor Korteks L{V} Piramidal Nöronlarında Morfolojik Değişimler Mazhar Özkan, Ümit Süleyman Şehirli
Serebral hücre dışı potasyum değişiminin farede yeni bir flüoresan boya ile in-vivo görüntülenmesi Aslıhan Taşkıran Sağ, Buket Nebiye Demir, Hülya Karataş Kurşun, Şahin Hanalioğlu, Turgay Dalkara
Sağlıklı bireylerde Parasingulat sulkus uzunluğunun yaş ve cinsiyete göre değişikliğin belirlenmesi Gülhan Ertan
FreeSurfer’da sorun gidermelerin nöroanatomik ölçümler üzerindeki etkisi Ulaş Ay, Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız, Tamer Demiralp, İbrahim Hakan Gürvit, Ali Bayram
Motor sekans öğrenmede sensorimotor entegrasyon Kardelen Eryürek, Zeliha Matur, Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız, Tamer Demiralp, A.Emre Öge
Erişkin dönem DEHB’da stimulan kullanımının dinlenim durumu ağ bağlantısallıklarına etkisi Elif Nuran Yağmur, Sevinç Dervent, Tamer Demiralp, Ali Bayram

Nörogörüntüleme ve Nöromikroskopi – 2

Oturum Başkanları:
Esin ÖZTÜRK-IŞIK
Gürkan ÖZTÜRK

Alzheimer Hastalığında Dinlenim Durumu Bağlantısallığının Epizodik Bellek Performansı İle İlişkisi Elif Yıldırım, Ezgi Soncu Büyükişcan, Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız, Elif Kurt, Başar Bilgiç, Aslı Demirtaş Tatlıdede, Haşmet Hanağası, Burak Acar, Tamer Demiralp, Hakan Gürvit
Parkinson hastalığında kognitif bozulmayla ilişkili yapısal ve fonksiyonel farklılıklar Ani Kıçik, Emel Erdoğdu, Dilek Betül Arslan, Sevim Cengiz, Başar Bilgiç, Zeynep Tüfekçioğlu, Haşmet Hanağası, Aziz Müfit Uluğ, Erdem Tüzün, Tamer Demiralp, Esin Öztürk Işık, Hakan Gürvit
Parkinson hastalığı hafif kognitif bozukluğunun MRG temelli makine öğrenme ile sınıflandırılması Ozan Genc, Dilek Betül Arslan, Sevim Cengiz, Gökçe Hale Hatay, Ani Kıçik, Emel Erdoğdu, Özge Can Kaplan, Zeynep Tüfekçioğlu, Başar Bilgiç, Haşmet Hanağası, Hakan Gürvit, Tamer Demiralp, Aziz Müfit Uluğ, Esin Öztürk Işık
ASL-MR ile Parkinson hastalığı hafif kognitif bozukluğunda serebral perfüzyon değerlendirmesi Dilek Betül Arslan, Sevim Cengiz, Emel Erdoğdu, Ani Kıçik, Zeynep Tüfekçioğlu, Başar Bilgiç, Haşmet Hanağası, Aziz Müfit Uluğ, Hakan Gürvit, Tamer Demiralp, Esin Öztürk Işık
AVV-aracılı Parkinson hastalığı alfa-sinüklein sıçan modelinde motor ve non-motor belirtiler Elif Cinar, Gül Yalcin Cakmaklı, Banu Cahide Tel, Esen Saka Topcuoglu, Bülent Elibol
Komuta-kontrol ekseninin ön tanımlanması Robert G. Briggs, Andrew K. Conner, Göksel Salı, Ali H. Palejwala, James D. Battiste, Michael E. Sughrue

Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi – 1

Oturum Başkanları:
Gülgün ŞENGÜL
Esat ADIGÜZEL

Mezokortikal dopaminerjik nöron ve liflerdeki azalma DEHB ile ilişkilidir Ayşegül Güngör Aydın, Esat Adıgüzel, Alev Erişir
NSC-34 hücrelerinin grafen oksit film yüzeylerdeki farklılaşması Buse Kayhan, Şeyma Taşdemir, Pelin Çoruk İlhan, Aylin Şendemir Ürkmez, Gülgün Şengül
Manyetik alan ve levetirasetamla tedavi edilmiş spinal kord hasarı: FTIR görüntüleme çalışması Mehmet Melih Pınarbaşı, Özlem Bozkurt Girit, Ergün Cem Köken, Mehmet Bilgen, Mehmet Dinçer Bilgin
Mildronatın nöroprotektif etkisinin travmatik beyin hasarının sıçan modelinde araştırılması Dilan Demir, Pınar Kuru Bektaşoğlu, Türkan Koyuncuoğlu, Cansu Kandemir, Dilek Akakın, Meral Yüksel, Erhan Çelikoğlu, Berrak Ç. Yeğen, Bora Gürer
Metformin dopaminerjik nöronlarda rotenonla indüklenen dejenerasyonu azaltmaktadır Gül Özbey, Dilara Nemutlu Samur, Hande Parlak, Sengegül Yıldırım, Gamze Tanrıöver, Aysel Ağar
NAD+ öncüllerinin nöroprotektif etkilerinin araştırılması Burcu Kasapoğlu, Ezgi Taşkan, Fikrettin Şahin

Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi – 2

Oturum Başkanları:
Mehmet KAYA
Özlem AKMAN

Bazal önbeyin GABAerjik yolaklarının hipokampal devreler üstündeki seçici sinaptik etkileri Güneş Ünal
Uzamış Febril Nöbet Sonrası Süreçte Epileptogenezin Araştırılması Özkan Özdemir, Emrah Yücesan, F. Yeşim Kesim, Özlem Akman, Barış Salman, Sibel Uğur İşeri, Uğur Özbek
Epileptik nöbetlerde eritropoietinin hafıza ve nitrik oksit sentaz türleri üzerine etkileri Ayşegül Kapucu
Akut hipertansif sıçan modelinde metal-beta- siklodekstrinin kan-beyin bariyeri üzerine etkileri Müge Atış, Uğur Akcan, Canan Uğur Yılmaz, Nurcan Orhan, Poyraz Düzgün, Umut Deniz Ceylan, Nadir Arıcan, Serçin Karahüseyinoğlu, Gizem Nur Şahin, Bülent Ahıshalı, Mehmet Kaya
Sıçanlarda Hiperozmolar Mannitol İnfüzyonuyla Bozulan KBB Bütünlüğü Üzerine Katalazın Etkisi Nilüfer Ulaş Aytürk, Nurcan Orhan, Canan Uğur Yılmaz, Nadir Arıcan, İmdat Elmas, Mutlu Küçük, Bülent Ahıshalı, Mehmet Kaya
Parkinsonlu Sıçanlarda Büyüme Hormonunun Motor Bulgular Ve Nöron Morfolojisi Üzerine Etkileri Özlem Kirazlı, Ahmet Arman, Mazhar Özkan, Rezzan Gülhan, Ümit S. Şehirli

Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi – 3

Oturum Başkanları:
Fatma TÖRE
Ertan YURDAKOŞ

Servikal sempatektomi ve mast hücre etkinliğinin sıçanlarda CGRP ve SP düzeyleri üzerine etkileri Erkan Kılınç, Neva Alasağ, Dilek Ak, Fatma Töre
Makrofajların merkezi sinir sisteminin nöral hücreleri üzerindeki etkisinin analizi Fatmagül İlayda Aydınlı, Eşref Çelik, Bilal Ersen Kerman
Glial Tümörlerin Tanı ve Prognozuna Yönelik IDH Mutasyonu Tespit Yöntemi Geliştirilmesi Timuçin Avşar, Alihan Sürsal, Gizem Turan, Fatma Aybüke Mazı, Berfu Nur Yiğit, Deniz Altınsu, Kutay Cantaşır, Gözde Duyu, İpek Bulut, Türker Kılıç, Melih Acar
Kronik Ağrı Modelinde Minosiklin ve Klodronatın Terapötik Açıdan Değerlendirilmesi Selma Yaman, Tufan Mert
Adenozin A2A reseptörlerinin allosterik modülasyonu ile farelerde uyku indüklenmesi Mustafa Korkutata, Tsuyoshi Saitoh, Shuji Ioka, Hiroshi Nagase, Michael Lazarus
Bipolar Bozukluktaki Retinal Bulgular ve Karıştırıcı Faktörler ile Olan İlişkisi Çiğdem Dilek Şahbaz