Bilimsel Program


Not: Kongremizde sunulan tüm konferans, panel, sözlü ve poster bildirileri “Anatomy (An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy)” dergisinin eki olarak yayımlanmıştır (Volume 10, Supplement 1, May 2016). Dergiye http://www.anatomy.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.