2002 Yılı

 tubitak_logoTÜBİTAK-BEYİN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (BAD) 2002 PROJE DESTEĞİ, SEYAHAT – EĞİTİM BURSU VE YAYIN TEŞVİĞİ PROGRAMIbad_logo
SEYAHAT VE EĞİTİM BURSLARI JÜRİSİ
  ESAT EŞKAZAN (BAŞKAN: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı REŞİT CANBEYLİ: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü LÜTFİYE EROĞLU: İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı EMRE ÖGE: İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı ŞAKİRE PÖGÜN: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
SEYAHAT VE EĞİTİM BURSLARINI KAZANANLAR 1. Dr. Nilüfer Yeşilot (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Proje: Huntigton Hastalığı Transjenik Fare Modelinde Fizyopatoloji ve Tedavi Hedeflerinin Araştırılması
Gen İlaç Bursu: 3 Milyar TL 2. Yrd.Doç.Dr. Sedat Ulkatan (Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Proje: Intra Operative Monitoring (IOM) tekniklerinin araştırılması
Adeka Bursu: 2,5 Milyar TL 3. Dr. Aşkın Şeker (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Proje: Serebral kavernöz malformasyona sebep olan Krit1 proteinin Beta1 integrin ile etkisinin immunhistokimyasal analizi
Codman Bursu*: 2,5 Milyar TL *Bu burs yalnızca nöroşirürji alanındaki başvurulara verilir. 4. Dr. Özgün Gökçe (Boğaziçi Üniversitesi)
Proje: Yale Nerovascular programındaki birçok tekniği öğrenme ve uygulama
Pfizer Bursu: 2 Milyar TL PROJE DESTEK ÖDÜLLERİ JÜRİSİ İSMAİL HAKKI ULUS (BAŞKAN): Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı TAMER DEMİRALP: İstanbul Tıp Fakültesi; Fizyoloji Anabilim Dalı BÜLENT ELİBOL: Hacettepe Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı RÜŞTÜ ONUR: Hacettepe Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı ASLI TOLUN: Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
PROJE DESTEK ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR 1. Dr. Gürdal Şahin (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Proje: Dopa diskinezisi modelinde striatumda internöronal kenetlenmenin konneksin ekspresyonu ile araştırılması
Pfizer Ödülü: 6.5 milyar TL 2. Dr. Elif Kırmızı-Alsan (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Proje: Klinikte yaygın olarak kullanılan nöropsikolojik testler sırasında oluşan elektrofizyolojik süreçlerin olaya ilişkin beyin potansiyelleri (OİP) ile değerlendirilmesi.
Lundbeck Ödülü: 5 milyar TL 3. Prof.Dr. Süha Yalçın (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Proje: Sıçan organotipik hipokampal kesit kültürlerinde kolşisin ve amiloid ß-peptid uygulamasına bağlı reaktif oksijen ve azot türleri oluşumu ve ß-östradiol’ün koruyucu etkisi.
Wyeth Ödülü: 5 milyar TL 4. Dr. Kürşat Genç (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Proje: Deneysel hipoksik iskemik beyin hasarı modelinde ve in vitro astroglial hipoksi modelinde aquaporin 4 ve 5 ekspresyonu
Astra-Zeneca Ödülü: 4 milyar TL 5. Dr. Deniz Konya (Marmara Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü)
Proje: Serebrovasküler malformasyonların anjiogenik mekanizmalar açısından değerlendirilmesi
Novartis Ödülü: 3 milyar TL 6. Dr. Sibel Penbe Yentür (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Proje: Subakut sklerozan panensefalit hastalarında kızamık proteinlerine karşı T hücre ve antikor yanıtları
Roche Ödülü: 2.5 milyar TL 7. Dr. Hülya Ağırdemir (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Proje: Genetik absans epilepsili sıçan-Strasbourg (GAERS): hippokampal nörogenez.
BMS Ödülü: 2 milyar TL 8. Araş. Gör. Mine Ergüven (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
Proje: Süramin’in glioblastoma multiforme’de telomeraz aktivitesi üzerine etkisi
Aventis Ödülü: 1.8 milyar TL 9. Dr. Suzan Özer (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Proje: Şizofrenik hastaların birinci derece yakınlarında şizotipal özellikler nöropsikolojik ve elektrofizyolojik bozukluklar
Pharmacia Ödülü: 1.5 milyar TL
ARAŞTIRMA TESVİK ÖDÜLLERİ JÜRİSİ
YÜCEL KANPOLAT (BAŞKAN: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı CUMHUR ERTEKİN: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabim Dalı FİLİZ ONAT: Marmara Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı PEKCAN UNGAN: Hacettepe Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı OLCAY YAZICI: İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
ARAŞTIRMA TESVİK ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR 1. Dr. Rezzan Gülhan Aker (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Proje: Cardiovascular regulation through hypothalamic GABAA receptors in a genetic absence epilepsy model in rat.
Pharmacia Ödülü: 5 Milyar TL 2. Dr. Levent Deniz (Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü)
Proje: Expression of growth factors and structural proteins in chordomas: Basic fibroblast growth factor, transforming growth factor ?, and fibronectin are correlated with recurrence
Pfizer Ödülü: 3 Milyar TL 3. Dr. Aydın Saray (Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Proje: Effect of trapidil on ischemia/reperfusion injury of peripheral nerves
Wyeth Ödülü: 3 Milyar TL 4. Dr. Necati Gökmen (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Proje: Erythropoietin prevents motor neuron apoptosis and neurologic disability in experimental spinal cord ischemic injury
Novartis Ödülü: 2 Milyar TL 5. Dr. Dolunay Gürses (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Proje: Effects of hyperbilirubinemia on cerebrocortical electrical activity in newborns
Sanofi Ödülü: 1.5 Milyar TL tubitak_logo
TÜBİTAK-BEYİN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (BAD) 2002 PROJE DESTEĞİ, SEYAHAT – EĞİTİM BURSU VE YAYIN TEŞVİĞİ PROGRAMI
bad_logo