Kurullar

Yönetim Kurulu

Başkan
Tamer DEMİRALP

Prof. Dr. – İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD

demiralp @ istanbul.edu.tr

 2. Başkan
Özlem AKMAN

Prof. Dr. – Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

ozlem.akman @ demiroglu.bilim.edu.tr

Genel Sekreter
Hasan Onur KELEŞ

Dr. Öğr. Üyesi – Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

hokeles @ ankara.edu.tr

Sayman
Çiğdem ULAŞOĞLU-YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi – İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü – Sinirbilim AD

cigdem.ulasogluyildiz @ istanbul.edu.tr

Üye
Zerrin YILDIRIM 

Uzm. Dr. – İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

yildirimzerrin @ gmail.com

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

     Dr. Emre HARI 

 – İstanbul Üniversitesi, Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı (İÜ-HUBAL)

     Dr. Ulaş AY 

 – İstanbul Üniversitesi, Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı (İÜ-HUBAL)

     Doç. Dr. Nurcan ORHAN

 – İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (ASDETAE), Sinirbilim AD

     Dr.Öğr.Üyesi Mine SEZGİN 

 – İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

     Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ERGEN

– Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD

Denetleme Kurulu

     Dr.Öğr.Üyesi Ali BAYRAM

– İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (ASDETAE), Sinirbilim AD

     Dr.Öğr.Gör. Elif KURT

 – İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (ASDETAE), Sinirbilim AD

     Dr.Öğr.Üyesi Ani KIÇİK

 – Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

    Prof.Dr. Hakan GÜRVİT

 – İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

    Dr. Gözde KIZILATEŞ-EVİN

– İstanbul Üniversitesi, Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı (İÜ-HUBAL)

    Ar. Gör. Emel GENCER

– Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü