2004

tubitak_logo TÜBİTAK-BEYİN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (BAD) 2004 PROJE DESTEĞİ, SEYAHAT – EĞİTİM BURSU VE YAYIN TEŞVİĞİ PROGRAMI
bad_logo
Proje Destek Programı 29 başvurudan 8’i (%27 oranında) desteklenmiştir.1. TÜBİTAK-BAD Proje Desteği

Uzm. Dr. Müge Yemişçi (Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü)
İskemi/reperfüzyon sonrası gelişen kan beyin bariyeri hasarında astrosit son ayakları ve endotelde oluşan bozuklukların hücresel ve makromoleküler düzeyde incelenmesi
(Pfizer tarafından 7.000 YTL ile desteklenmiştir)


2. TÜBİTAK-BAD Proje Desteği

Uzm. Dr. Mehtap Yüksel Eğrilmez (Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
In vivo ve in vitro endotoksik sepsis modellerinde aktive protein C’nin antiinflamatuvar ve nöroprotektif etkilerinin ve etki mekanizmalarının araştırılması.
(Boehringer-Ingelheim tarafından 5.250 YTL ile desteklenmiştir)


3. TÜBİTAK-BAD Proje Desteği

Doç. Dr. Murat Rezaki (Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri anabilim Dalı)
Tekrarlayan elektrokonvulsif nöbetlerin fare beyninde DARPP-32 ve GSK3beta miktar ve fosforlanması üzerine etkisinin incelenmesi
(Lundbeck tarafından 5.000 YTL ile desteklenmiştir)


4. TÜBİTAK-BAD Proje Desteği

Dr. Arzu Karabay-Korkmaz (İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü)
Nöronlarda eksi-yönlü fonksiyonel dynein homoloğunun tesbiti
(Wyeth tarafından 5.000 YTL ile desteklenmiştir)


5. TÜBİTAK-BAD Proje Desteği

      Dr. Koray Özduman (Marmara Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü)
Fare deneysel serebrovasküler gelişim modeli: retinal damarlanmanın gen analizi.
(Novartis tarafından 5.000 YTL ile desteklenmiştir)


6. TÜBİTAK-BAD Proje Desteği

      Dr. Fatih Kabakaş (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi anabilim Dalı)
Fonksiyonel sinir ünitesi transferi için ön çalışma: spinal dorsal kökün ventral köke stüre edilerek rejenerasyon paterninin incelenmesi.
(AstraZeneca tarafından 3.000 YTL ile desteklenmiştir)


7. TÜBİTAK-BAD Proje Desteği

      Uzm. Dr. Orhan Murat Koçak (Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı)
Obsesyonlar için bir model olarak düşünce baskılanması ve bu işlevle ilgili beyin aktivasyonlarının değerlendirilmesi.
(Lilly tarafından 3.000 YTL ile desteklenmiştir)


8. TÜBİTAK-BAD Proje Desteği

      Dr. Ümit Süleyman Şehirli (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı)
Amigdala kindled epilepsili sıçanlarda ayna odağın anatomik yolları
(Roche tarafından 3.000 YTL ile desteklenmiştir)


Seyahat ve Eğitim Bursları 8 başvurudan 3’ü (%37.5 oranında) desteklenebilmiştir

Bu bursun amacı temel veya klinik nörobilim alanında yeni bir teknik öğrenmek veya bir çalışma yapmak amacıyla kısa süreli olarak yurt dışına gitmek isteyen genç araştırmacıları desteklemektir.

1. TÜBİTAK-BAD Seyahat ve Eğitim Bursu

      Hasan Raci Yananlı (Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı)
L-DOPA’nın AAV vektörleri kullanılarak in vivo gen transferi ile diskinezinin azaltılması. Lund University, Department of Physiological Sciences, Division of Neurobiology, Wallenberg Neuroscience Center.
(Sanofi-Synthelabo tarafından 4.000 YTL ile desteklenmiştir)


2. TÜBİTAK-BAD Seyahat ve Eğitim Bursu

      Oya Akalın (Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı)
Beta2 adrenerjik reseptörlerin agonist ile aktivasyonlarında reseptör dimerizasyonunun rolünün belirlenmesi. University of Copenhagen, Department of Pharmacology, Panum Institute.
(Gen İlaç tarafından 3.000 YTL ile desteklenmiştir)


3. TÜBİTAK-BAD Seyahat ve Eğitim Bursu

      Hayri Ertan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve spor Bölümü)
Sporda Uyarılmış Beyin Potansiyellerinin İncelenmesi. German Sport University Cologne, Institute for Movement Sciences in Individual Sports.
(UCB tarafından 2.000 YTL ile desteklenmiştir)


Yayın Teşvik Programı 42 başvurudan 2’si (% 4 oranında) desteklenebilmiştir

Bu programın amacı Türkiye’de temel veya klinik nörobilim alanında yüksek nitelikli araştırmalar yapan ve yayınlayan araştırmacıları desteklemektir.

1. TÜBİTAK-BAD Yayın Teşviği

      Doç. Dr. Atilla İlhan (İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Nöroloji Anabilim Dalı, Malatya)
Atilla Ilhan, Ahmet Gurel, Ferah Armutcu, Suat Kamisli, Mustafa Iraz, Omer Akyol, Suleyman Ozen. Ginkgo biloba prevents mobile phone-induced oxidative stress in rat brain. Clinica Chimica Acta, 340:153-162, 2004.
(Janssen-Cilag tarafından 2.200 YTL ile desteklenmiştir)


2. TÜBİTAK-BAD Yayın Teşviği

      Dr. Mahmut Özer (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü) 
An improved nonlinear thermodynamic model of voltage-dependent ionic currents. Neuroreport, 15:1953-1957, 2004.
(Glaxo-Smith-Kline tarafından 1.500 YTL ile desteklenmiştir)
tubitak_logo TÜBİTAK-BEYİN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (BAD) 2004 PROJE DESTEĞİ, SEYAHAT – EĞİTİM BURSU VE YAYIN TEŞVİĞİ PROGRAMI
bad_logo