2006

 

bad_logo BEYİN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (BAD) 2006 PROJE DESTEĞİ, SEYAHAT VE EĞİTİM BURSU VE YAYIN TEŞVİĞİ PROGRAMI


Seyahat ve Eğitim Bursu programında yer alan son 2 bursa hak kazanan aday bulunmadığından, bu burslar birleştirilerek proje destek programına aktarılmıştır. Böylelikle desteklenen proje sayısı beşe çıkmıştır.

Proje Destek Programı

Jüri:
Yücel Kanpolat
İsmail Hakkı Ulus
Bülent Elibol
Sacit Karamürsel
Nazlı Başak

1. BAD-Novartis Proje Desteği

Doç. Dr. Nüzhet Mert ŞENTÜRK (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD)
Rejyonel Anestezinin Nörolojik Etkilerinin EEG ve İşitsel Uyarılma Potansiyelleri ile Araştırılması: Sedasyon Düzeyi ve Anestezi Derinliğinin Monitörizasyonu
(8.400 YTL ile desteklenmiştir)


2. BAD-Lundbeck Proje Desteği

Dr. Nerses BEBEK (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Temporal Lob Epileptogeneziyle İlişkili GABA Reseptör, FHL2, HTR2a, BDNF, Nöropeptid-Y, Aquaporin-4 ve MDR Genlerinin Ekspresyon Analizi
(7.000 YTL ile desteklenmiştir)


3. BAD-Pfizer Proje Desteği

Dr. Akın AKAKIN (Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Moleküler Nöroşirürji Laboratuarı))
Gamma-Knife ve imatinibin insan serebral arteriovenöz malformasyon (AVM) dokuları üzerindeki anti-anjiogenik etkilerinin sıçan korneal anjiogenez modelinde araştırılması
(7.000 YTL ile desteklenmiştir)


4. BAD-Boehringer Ingelheim Proje Desteği

Prof. Dr. Nurbay ATEŞ (Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD)
Absans Epilepsili Sıçanlarda Diken-Dalga Deşarj (DDD) Aktivitesinin Kindling Gelişimindeki Rolü
(7.000 YTL ile desteklenmiştir)


5. BAD-Jansen-Cilag Proje Desteği

Prof. Dr. Aysel AĞAR (Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD)
Dokosaheksaenoik Asidin (DHA) Parkinson Tedavisinde Kullanılan GDNF, NTN ve Reseptörleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
(5.000 YTL ile desteklenmiştir)

 

 Seyahat ve Eğitim Bursları

Jüri:
Esat Eşkazan
Çiğdem Özkara
Hüseyin Beydağı
Talat Kırış
Nuhan Puralı

1. BAD-Abdi İbrahim Seyahat ve Eğitim Bursu

Dr. Medine GÜLÇEBİ (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD)
Sprauge Dawley Sıçanlarda Substantia Nigra Retikulata Alt Bölgesinin Anatomik Yolları
(3.500 YTL ile desteklenmiştir)


2. BAD-Abdi İbrahim Seyahat ve Eğitim Bursu

Özgür GENÇ (Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü)
Hücre fizyolojisi çalışmalarında kullanılan mikroelektrod teknikleri
(3.500 YTL ile desteklenmiştir)


3. BAD-Wyeth Seyahat ve Eğitim Bursu

Burcu DURSUN (İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik AD)
LRRK2 Geni Mutasyon Araştırması
(3.500 YTL ile desteklenmiştir)


4. BAD-Wyeth Seyahat ve Eğitim Bursu

Ali Özgür ARGUNŞAH(Sabancı Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi)
Genel Anesteziyi Anlamak
(3.500 YTL ile desteklenmiştir)
Yayın Teşvik Programı

Jüri:
Sara Bahar
Ray Guillery
Rüştü Onur
Tangül Şan
Güher Saruhan-Direskeneli

1. BAD-Gen İaç Yayın Teşviği

Doç. Dr. Mahmut ÖZER (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)
Determination Of Rate Kinetics in Ion Channels by the Path Probability Method and Onsager Reciprocity Theorem. Physica A, 357: 397-414 (2005)
(5.000 YTL ile desteklenmiştir)


2. BAD-Sanovel Yayın Teşviği

Dr. Müge YEMİŞÇİ (Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Nöroloji AD)
Treatment Of Malignant Gliomas with Mitoxantrone-Loaded Poly (Lactide-Co-Glycolide) Microspheres. Neurosurgery 59:1296-1303 (2006)
(2.500 YTL ile desteklenmiştir)


2. BAD-Sanovel Yayın Teşviği

Dr. Deniz KONYA (Marmara Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü)
Testing the Angiogenic Potential of Cerebrovascular Malformations by Use of a Rat Cornea Model: Usefulness and Novel Assessment of Changes Over Time. Neurosurgery 56:1339-1346 (2005)
(2.500 YTL ile desteklenmiştir)


Jüri üyelerimize BAD proje, burs ve teşvik programına destek oldukları ve ayırdıkları değerli zaman için çok teşekkürler.

bad_logo BEYİN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (BAD) 2006 PROJE DESTEĞİ, SEYAHAT VE EĞİTİM BURSU VE YAYIN TEŞVİĞİ PROGRAMI