2009

bad_logo BEYİN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (BAD) 2009 PROJE DESTEĞİ, SEYAHAT – EĞİTİM BURSU VE YAYIN TEŞVİĞİ PROGRAMI 
Proje Destek Programı  Jüri: 
İsmail Hakkı Ulus
Görsev Yener
Nuhan Puralı
Nebil YıldızToplam 15 başvuru içinden 5 proje desteklenebilmiştir  (Başarı oranı: % 33.3).
 1. BAD-Lundbeck Proje Desteği (7000 TL) 

Dr. Başar Bilgiç    (Nöropsikiyatri Hastanesi İstanbul – İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)MCI’da Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri ve Salınımlarının AH’yi Öngörme Yeteneği (İleriki Bir Uzunlamasına Çalışma İçin Kesitsel Hipotez Sınama Çalışması).


 2. BAD-Pfizer Proje Desteği (6500 TL) 

Mehmet Taha Yıldız, PhD    (Marmara Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Moleküler Nöroşirürji Laboratuarı)Pin1 Proteinin İnhibisyonu ile Glioblastoma Multiforme Beyin Tümöründe Anjiogenezin Durdurulabilirliğinin Araştırılması


 3. BAD-Gen İlaç Proje Desteği (5000 YTL) 

Hülya Karataş Kurşun    (Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü)Kortikal Yayılan Depresyonun Trigeminal Siniri Aktive Etmesinde Rol Alan Parankimal Mediyatörlerin Fare Beyninde Araştırılması


 4. BAD-Lundbeck Proje Desteği (3000 TL) 

Vuslat Yılmaz    (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı)Myasthenia Gravis’te Yardımcı T ve B Hücresi Farklılaşması


 5. BAD-Wyeth Proje Desteği (3000 TL) 

Prof. Dr. Esat Eşkazan   (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı)TNF-α ve IL-6 Düzeylerinde Yaşa Bağlı Değişiminin Genetik Absans Epilepsi Modelinde (GAERS) İncelenmesi

 Seyahat ve Eğitim Bursları 

 Jüri: 
Esat Eşkazan
Çiğdem Özkara
Talat Kırış
Fatma Kutay

Toplam 6 başvuru içinden 2 başvuru desteklenmeye uygun bulunmuştur (Başarı oranı: % 33.3). 

İlan edilmiş olan 3 seyahat ve eğitim bursunun toplam bedeli 2 genç araştırıcıya bölüştürülmüştür.

 1. BAD-Boehringer-Ingelheim Seyahat ve Eğitim Bursu (3250 TL) 

Özge Yılmaz   (İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı)İnsanda intrakranyal kayıtlamayla olaya ilişkin beyin potansiyellerinin (OİP) ve salınımlarının (OİS) oluşum mekanizmalarının analizi   –   Masaryk University, Department of Neurology, Çek Cumhuriyeti


 2. BAD-Boehringer-Ingelheim Seyahat ve Eğitim Bursu (3250 TL) 

Mine Öztürk    (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakultesi Psikiyatri Anabilim Dalı)İrlanda asıllı alkol bağımlısı kardeşlerde yapılan alkol bağımlılığı üzerine aile çalışması   –   Virginia Commonwealth University, Medical Center

 Yayın Teşvik Programı 

 Jüri: 
Rüştü Onur
Onur Güntürkün
Mustafa Uzan
Vahide Savcı
Hüseyin Beydağı

Toplam 16 başvurudan üçü ödüllendirilmiştir   (Başarı oranı: %19).

  1. BAD-Novartis Yayın Teşviği (3500 TL)

Nihan Çarçak    (İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı)Carçak N, Aker RG, Ozdemir O, Demiralp T, Onat FY: The relationship between age-related development of spike-and-wave discharges and the resistance to amygdaloid kindling in rats with genetic absence epilepsy. Neurobiology of Disease, 32(3): 355-363, 2008.


 2. BAD-Novartis Yayın Teşviği (2500 TL) 

Özlem Demir   (Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü)Demir O, Korulu S, Yildiz A, Karabay A, Kurnaz IA: Elk-1 interacts with neuronal microtubules and relocalizes to the nucleus upon phosphorylation. Molecular and Cellular Neuroscience, 40(1): 111-119, 2009.


 3. BAD-Novartis Yayın Teşviği (2000 TL)

Gamze Tanrıöver    (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı)Tanriover G, Boylan AJ, Diluna ML, Pricola KL, Louvi A, Gunel M: PDCD10, the gene mutated in cerebral cavernous malformation 3, is expressed in the neurovascular unit. Neurosurgery, 62(4): 930-938, 2008.


Jüri üyelerimize BAD proje, burs ve teşvik programına ayırdıkları değerli zamanları için çok teşekkür ederiz.

bad_logo BEYİN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (BAD) 2009 PROJE DESTEĞİ, SEYAHAT – EĞİTİM BURSU VE YAYIN TEŞVİĞİ PROGRAMI